Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Ευπαλίου Φωκίδας.
Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και στην ενημέρωση των συνέδρων.

Στο Δήμο Ευπαλίου του Νομού Φωκίδας έλαβε χώρα η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ενώ όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δόθηκε σημασία στη συμπληρωματικότητα όλων των αναπτυξιακών εργαλείων που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει όπως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, τα ειδικά τοπικά Αναπτυξιακά, το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.
Στην εισήγησή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς αφού καλωσόρισε τους Συνέδρους ανέφερε:
«Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι η παρουσία μας σήμερα εδώ, στο Ευπάλιο, ένα από τα «ακριτικά» σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνιστά συμβολισμό που συνδέεται με το σεβασμό στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική και οικονομική συνοχή της Περιφέρειάς μας αλλά και αναδεικνύει την πολυσχιδή, βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία που έχει πάρει αυτός ο τόπος. Κάνουμε τη δουλειά μας καθημερινά, πασχίζουμε, μοχθούμε για αυτό και είμαστε εδώ σήμερα.
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου δεν έπαψα να παραπέμπω στο πρώτο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκείνη την ημέρα στο οποίο δεσμεύθηκα ότι θα κινηθώ σε τρεις βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας είχε να κάνει με το επιτυχές κλείσιμο του Γ’ ΚΠΣ στο οποίο πράγματι έχουμε ξεπεράσει το 100% της απορρόφησης, είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της πρόσφατης Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ’ ΚΠΣ στο Καρπενήσι εξηγήσαμε με διάφανο και ξεκάθαρο τρόπο τη διαδικασία με την οποία εντάσσονται συγκεκριμένα έργα γέφυρες στο ΕΣΠΑ και εξηγήθηκε ακριβώς η διαδικασία ολοκλήρωσης του Προγράμματος.
Ο δεύτερος άξονας ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, θέτοντας με τους συνεργάτες μου ένα στόχο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 να έχουμε εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων ύψους 200,0 εκατ. Ευρώ. Με πραγματική ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι προσκλήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ το στόχο, φθάνοντας τα 270,0 εκατ. Ευρώ. Δεν έχει να κάνει με ποσοτική διάσταση, αριθμητική λογική ή λογιστική διαχείριση του προγράμματος, αλλά συνδέεται άμεσα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που ανοίγονται στους τελικούς δικαιούχους, δηλαδή κυρίως τους φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την ωφέλεια που οι πολίτες θα αποκομίσουν. Είναι χρηματοδοτικά πλαίσια δουλειάς ανοικτά, με πλήρη διαφάνεια, με συγκεκριμένες διαδικασίες, γνωστές σε όλους.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προχωρήσαμε την ίδια στιγμή σε εντάξεις έργων ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις και η υλοποίηση, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική δραστηριότητα και την αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι τα έργα που προτείνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τους τελικούς δικαιούχους προέρχονται από την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στις τοπικές κοινωνίες υλοποιείται ο δημοκρατικός προγραμματισμός σύμφωνα με τις ανάγκες τους και στη συνέχεια εκφράζεται μέσα από τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτές τις αποφάσεις των Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων προχωράμε στην από κοινού υλοποίηση του ΕΣΠΑ – με πλήρη διαφάνεια – σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου και αξιοποιούμε τους πόρους προς όφελος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του κάθε πολίτη.
Την ίδια στιγμή με τη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης του Προγράμματος. Προϋπόθεση όμως, σε κάθε περίπτωση, για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ είναι η ύπαρξη ώριμων μελετών. Προϋπόθεση που συνδέεται άμεσα με το βαθμό ετοιμότητας των τελικών δικαιούχων. Είναι χρηματοδοτικές ευκαιρίες, εργαλεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους.
Η υποβολή ώριμων μελετών είναι η κυριότερη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των έργων. Επιτρέψτε μου εδώ να υπενθυμίσω ότι πολλά από τα προβλήματα του Γ’ ΚΠΣ, αστοχίες κυρίως στην ολοκλήρωση έργων του, προέκυψαν ακριβώς επειδή η ύπαρξη ώριμων μελετών δεν αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την ένταξή τους και ο σχεδιασμός των έργων ήταν πλημμελής και ελλιπής. Είναι μια πραγματικότητα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και τελικά αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι πρέπει να οδηγήσουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην ίδια στρέβλωση και με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Σχετικά με την γενικότερη πορεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να αναφέρω εδώ ότι, πέρα από το ΕΣΠΑ, μια σειρά από έργα και πρωτοβουλίες καλύπτονται από δέσμη συμπληρωματικών δράσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Καθημερινά υλοποιούμε και κάνουμε πράξεις τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.
Προκειμένου να καλύψει περαιτέρω το έλλειμμα υποδομής και λόγω  της ένταξης στο Στόχο 2, δημιουργήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ύψους 150,0 εκατ. Ευρώ, συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ.
Έκλεισε για πρώτη φορά και με αμιγώς εθνικούς πόρους η χρόνια εκκρεμότητα του «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με τα υποτιθέμενα στάδια που θα έπρεπε να έχουν γίνει από το 2002 και το 2003.
Δέσμη πρωτοβουλιών οι οποίες ενδεχόμενες να έπρεπε να ήταν ακόμη περισσότερες και να «ντυθούν» με ακόμη περισσότερους πόρους, όμως η πραγματικότητα είναι μία: η προσπάθεια είναι ορθολογική, επιχειρησιακή και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Βεβαίως και έχουμε διαχρονικές ελλείψεις στις υποδομές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Βεβαίως λείπουν οι βιολογικοί καθαρισμοί, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Μα το 2009 που στην Ε.Ε. αναπτύσσουν την ψηφιακή σύγκλιση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την καινοτομία εμείς καλούμεθα να λύσουμε αναπτυξιακά ελλείμματα δεκαετιών και τριών Κοινοτικών Πλαισίων.
Όμως, προχωρούμε, με διαφάνεια, σε καθημερινή συμμαχία με τους τελικούς δικαιούχους. Είμαστε κοντά τους, συνδράμουμε μέσα από την Τεχνική Βοήθεια που τους προσφέρουμε στην ωρίμανση μελετών. Απαιτείται συντεταγμένη πορεία, μακριά από μικροκομματικές, μικροπολιτικές μεμψίμοιρες λογικές ή παραπληροφόρηση από άγνοια και ημιμάθεια ή βραχυπρόθεσμες βλέψεις.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι συμπαραστάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια, και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση, σε δυναμική σχέση, σε καμιά περίπτωση δε βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Αντίθετα, εργαζόμαστε σε ένα πλαίσιο εντιμότητας, καθαρής σχέσης προς όφελος του πολίτη της Στερεάς Ελλάδας. Διεκδικούν, πρέπει να το κάνουν, τους καλώ να το κάνουν γιατί αυτό μας βοηθά, αφού δημιουργεί το γόνιμο έδαφος κοινής δουλειάς και κοινής προσπάθειας.
Θέλω επίσης, να ευχαριστήσω τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής αλλά και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εμπλέκονται ενεργά στην προσπάθεια. Τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχουν κάνει μια πολύ αξιόλογη δουλειά καθώς κατάφεραν μέσα σε πέντε μήνες να έχουμε ένα τεράστιο όγκο δουλειάς, όπως και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  της Στερεάς Ελλάδας, το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Είναι πραγματικά μια οριζόντια προσπάθεια στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και το Δήμαρχο Ευπαλίου και το νομάρχη Φωκίδας για την άψογη φιλοξενία τους…»

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος