Προς ανάρτηση η Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης τμημάτων Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας, με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο».

Η «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας τμημάτων Δήμου Χαλκιδέων, για την Α΄ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης» θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Η μελέτη είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Θησέας», όμως, είχε βαλτώσει εξ αιτίας των προβλημάτων χρηματοδότησης και καθυστερήσεων που προέκυψαν στις χρηματοροές του προγράμματος.

Ο Δήμος Χαλκιδέων πρότεινε και πέτυχε τελικά την αναχρηματοδότηση της μελέτης από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

Το ύψος της αναχρηματοδότησης ανέρχεται στα 177.029,62 ευρώ.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Δημοτικό Συμβούλιο (στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου) αποφάσισε να προχωρήσει η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης τμημάτων Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας.