Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ανακοίνωσε η Νομαρχία Εύβοιας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009.

– ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 Θέση)
– ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (2 Θέσεις)
– ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (1 Θέση)
– ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1 Θέση)
– ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (3 Θέσεις)
– ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (2 Θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες