Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ.Υπαλλήλων, η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημ.Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημ.Υπαλλήλων εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου για την προώθηση από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ρυθμίσεων που θα αφορούν στην άσκηση ελέγχου  στις δραστηριότητες της θήρας  και δεδομένου ότι η  προστασία της άγριας πανίδας αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, η οποία και πρέπει να λαμβάνει  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της δραστηριότητας  αυτής, σας  γνωστοποιούμε τα εξής :  
Σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι σήμερα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών προωθήθηκαν  ρυθμίσεις που προκάλεσαν  προβληματισμό για τη σκοπιμότητά τους αλλά και σοβαρά προβλήματα στην προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν η ψήφιση της παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 3208/2003 με την οποία επιχειρήθηκε να αποδοθεί στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας (προσλαμβάνονται από τις κυνηγητικές οργανώσεις και είναι υπάλληλοι αυτών) η ιδιότητα του υπαλλήλου του Ποινικού Κώδικα και το δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα δημόσιας – αστυνομικής εξουσίας ώστε να ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι για τις διατάξεις περί θήρας.
 Ήδη το θέμα της  ¨αντισυνταγματικότητας¨ του περιεχομένου της παραπάνω διάταξης έχει εξεταστεί νομικά από το Ε΄ τμήμα του Ν.Σ.Κ (γνωμοδότηση 204/2001)  και έχει κριθεί και δικαστικά (ουσιαστικά) από το Συμβούλιο της Επικρατείας   (απόφαση Ολομ. 1934/1998)  σύμφωνα με την οποία «αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος η άσκηση από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ. αστυνομικής εξουσίας ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία…» αφού οι αρμοδιότητες αυτές άπτονται των συνταγματικώς προστατευόμενων ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι πολλοί κυνηγοί αλλά και πολίτες να αμφισβητούν τη νομιμότητα των πράξεων των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Πολλά ποινικά δικαστήρια ακυρώνουν κατασχέσεις και απαλλάσσουν κατηγορούμενους που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη από ιδιωτικούς φύλακες θήρας, για πράξεις όπως άρνηση έρευνας, απείθεια, και άλλες παρόμοιες παραβάσεις, μετά από παρέμβαση στο ζήτημα αυτό της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία με εγκύκλιό της (18/1/2008 αριθ.138/2 γνωμοδότηση της Εισ. Α. Π.) απαγορεύει στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας να ασκήσουν κάθε προανακριτική πράξη  και δεν τους αναγνωρίζει ως υπαλλήλους σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Η προσκόμιση, στις σχετικές περί θήρας δίκες, της γνωμοδότησης από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων αποτελεί κριτήριο αθωότητας και ήδη έχει δημιουργηθεί πλούσια νομολογία για το θέμα αυτό.
Οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις έχουν  εκφράσει με ξεκάθαρο τρόπο τη θέση τους για τα ζητήματα αυτά.
Η δασική πολιτική και η δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους πρέπει να ασκείται      α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ α   από δημόσια αρχή. Δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης, προστασίας, εκμετάλλευσης κλπ. του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος, σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι υποκαθιστώντας  τις λειτουργίες του κράτους, το μόνο που κατορθώνουν είναι να  δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες, με την διασπορά αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και σπατάλη πόρων, μέσων και προσωπικού, με το να λειτουργούν απρογραμμάτιστα, ασύνδετα και αποσπασματικά . Το μόνο που είναι βέβαιο με την πρακτική αυτή, είναι ότι στο τέλος την πληρώνουν ακριβά τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα για τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας και του δασικού πλούτου, ρυθμίζοντας το θέμα της φύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την υποστήριξη του έργου της δασικής υπηρεσίας, μέσω της οποίας ασκεί σύμφωνα με το νόμο και τη  δασική πολιτική.
Το κρίσιμο ζήτημα της άσκησης αστυνομικής φύσεως εξουσιών για θέματα δασικής νομοθεσίας και της δίωξης των παραβατών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων για να αποδοθεί σε κάθε φύσεως ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Πόσο μάλλον όταν η σχέση ελέγχοντα και ελεγχόμενου, σε δραστηριότητες όπως η θήρα, πρέπει να είναι απολύτως διακριτή που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων αυτών.  Διερωτόμαστε πως θα γίνεται ο έλεγχος από υπάλληλο προς τον εργοδότη του, όταν γνωρίζουν οι υπάλληλοι αυτοί ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να απολυθούν από αυτούς που πρόκειται να ελέγξουν.

Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα του ελέγχου της θήρας επανεξετάζοντας αναχρονιστικές διατάξεις του δασικού Κώδικα (Ν.Δ/86/69) που τότε εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς και που σήμερα, πέρα από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, συνδέονται με την απώλεια  σημαντικών εσόδων του  Κ.Τ.Γ.Κ & Δασών,  που με το υφιστάμενο πλαίσιο καταλήγουν σε ιδιωτικούς φορείς.

Να λάβει μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των δασών προχωρώντας στην κατάργηση του αντιδασικού θεσμικού πλαισίου (ν. 3208/2003 κλπ), την αναδιοργάνωση, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της Δασικής Υπηρεσίας και την  ένταξη της θηροφυλακής σ΄ αυτήν,  συλλογικό αίτημα,  που εκφράζουμε όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, το οποίο και πρέπει να αποτελέσει  ξεκάθαρο δασοπολιτικό στόχο  και προτεραιότητα του Υπουργείου Α.Α. & Τροφίμων».