Ανακοίνωση της Επιτροπής Προσυνεδριακού Διαλόγου για το 10ο Συνέδριο της ΚΝΕ:

Tο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ μπροστά στο 10ο Συνέδριο της Οργάνωσης, αποφάσισε την πραγματοποίηση δημόσιου διαλόγου, μέσα από τις σελίδες του “Οδηγητή”. Η επιτροπή δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου ενημερώνει για τα εξής ζητήματα:

Στο διάλογο μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη της ΚΝΕ, οι φίλοι και οι φίλες της Οργάνωσης, όσοι θέλουν να πάρουν μέρος στη δημόσια συζήτηση με βάση τις Θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
Τα κείμενα για τον προσυνεδριακό διάλογο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 800 λέξεις και κατά προτίμηση να είναι δακτυλογραφημένα.
Το κείμενο πρέπει απαραίτητα να έχει το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντρόφου ή συντρόφισσας, του φίλου ή της φίλης που συμμετέχει στο διάλογο, προκειμένου η επιτροπή να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.
Τα κείμενα πρέπει να στέλνονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεντρικό Συμβούλιο ΚΝΕ, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, ΤΚ 14231, με την ένδειξη “Για την επιτροπή προσυνεδριακού διαλόγου”, είτε μέσω των Οργανώσεων της ΚΝΕ. Για τη διευκόλυνση της δουλιάς της επιτροπής, παρακαλούμε τους συμμετέχοντες στο διάλογο, εφ’ όσον έχουν την δυνατότητα, να στέλνουν το κείμενο τους και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η επιτροπή θα δέχεται κείμενα ως τις 21 Απρίλη 2010. Τα κείμενα θα δημοσιευτούν στα φύλλα του “Οδηγητή” των μηνών Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη και Μάη.
Κείμενα που είτε έρθουν στην επιτροπή εκπρόθεσμα, είτε ξεπερνούν την έκταση που έχει προσδιοριστεί, δεν θα δημοσιευτούν. Θα τεθούν, όμως υπόψη των αντιπροσώπων του 10ου Συνεδρίου. Επίσης δεν θα δημοσιευτούν κείμενα ανώνυμα, με ελλιπή στοιχεία, είτε με περιεχόμενο εκτός θεμάτων του δημόσιου διαλόγου.