Μια μεγάλη προσπάθεια γίνεται από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Εύβοιας για να βρεθεί κοντά στον πολίτη στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας και Πρόνοιας.

Η φιλοσοφία του όλου σχεδίου είναι η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Το όραμα αυτό του σχεδίου είναι:
Η προστασία της δημόσιας υγείας.
Η παραγωγή κοινωνικής πολιτικής.
 Η επιδίωξη είναι να ξεφύγει η υπηρεσία από την λογική της απλής γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης των εισερχομένων υποθέσεων.
Για να προσεγγιστεί το όραμα χρειάζεται επαφή με την κοινότητα. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση προτάθηκε ένα σχέδιο για την ΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Στην υπηρεσία υπάρχουν 4 τμήματα:
Κοινωνικών λειτουργών
Υγείας
Εποπτών Υγείας
Διοικητικής υποστήριξης
Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει και τους τέσσερις τομείς της διεύθυνσης, σύμφωνα με το σχέδιο. Έτσι:
1. Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ πρέπει να βγουν από τα γραφεία τους και να κάνουν κοινωνική εργασία στην κοινότητα. Αυτό θα γίνει με ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που βασίζεται στην οργάνωση ενός Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ πρέπει να γυρίσουν ολόκληρη την Εύβοια και να κάνουν ενημέρωση ομάδων στόχων για θέματα δημόσιας υγείας επικεντρωμένα στον αγροτικό πληθυσμό.
3. Οι ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ εκτός από τους ελέγχους θα πρέπει να αναλάβουν την ενημέρωση ομάδων στόχων για θέματα δημόσιας υγείας αλλά και να συνεργαστούν με τους επαγγελματικούς φορείς για την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ θα πρέπει να επικεντρώσει στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και να χρησιμοποιήσει την σύγχρονη τεχνολογία για να περιορίσει της μετακινήσεις πολιτών λόγω  της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νομού.     
 
Πρόταση για την Πρόνοια
Μηχανοργάνωση των κοινωνικών επιδομάτων. Έχει γίνει μηχανογράφηση των κοινωνικών επιδομάτων, με αποτέλεσμα μεγάλη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η μηχανοργάνωση διεξάγεται  κανονικά.
Η δουλειά του κοινωνικού λειτουργού είναι πολύπλοκη και ευαίσθητη. Ο λειτουργός χρειάζεται ο ίδιος στήριξή και επιστημονικό διάλογο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ποικιλία των προβλημάτων που συναντάει. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται καλύτερα με την δουλειά σε ομάδες. 
Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ξεκινάει από τις περισσότερο αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ πρέπει να βγουν από τα γραφεία τους και να κάνουν κοινωνική εργασία στην κοινότητα. Αυτό θα γίνει με ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, που βασίζεται στην οργάνωση ενός Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Στις 22 Απριλίου έγινε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν η καθηγήτρια του Πάντιου κ. Στασινοπούλου, ο κ. Στυλιανίδης από την ΕΠΑΨΥ ειδικός στα δίκτυα ψυχικής υγείας και ο πρόεδρος των γενικών γιατρών. Εκεί τέθηκε η επιστημονική βάση για την δημιουργία του δικτύου.
ΕΠΟΜΕΝΑ  ΒΗΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση μόνιμης άτυπης επιτροπής του δικτύου. Πρώτη συνάντηση Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, όπου  υπογράφει και κάποιο πρωτόκολλο συνεργασίας.
2. Ενεργοποίηση τον τοπικών στελεχών του δικτύου ανά περιοχή ευθύνης κάθε κοινωνικού λειτουργού. Η κατανομή περιοχών έγινε πρόσφατα.
3. Μελέτη καταγραφής κοινωνικών αναγκών του νομού με προγραμματική σύμβαση με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Η μελέτη Υφαντόπουλου που υπάρχει, περιέχει κάποια στοιχεία αλλά δεν είναι χρησιμοποιήσιμη).
4. Δημιουργία σχολείου κοινωνικής έρευνας (σεμινάριο 50 ωρών) για τους κοινωνικούς επιστήμονες που συμμετέχουν στο δίκτυο. Τα στελέχη αυτά αφού εκπαιδευτούν θα κάνουν την μελέτη υπό την καθοδήγηση της κ. Στασινοπούλου.
5. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης θα γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο (σε επόμενη φάση) με βάση το οποίο θα αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις.
6. Κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να συμμετέχουν και στο 1ο πρόγραμμα προαγωγής υγεία για να διευρυνθούν οι δεσμοί τους με την κοινότητα.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 Έχει κατατεθεί πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας για 3 γραφεία.
Είναι γνωστό πως, παρά την ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης σε ευρεία κλίμακα, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό αδυνατούν, για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους, να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν:
στη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
στην έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη καταστάσεων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση
στην εξασφάλιση παραμονής στο οικείο περιβάλλον
στη στήριξη ενεργειών κοινωνικής αλληλεγγύης
Αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο το Δίκτυο παροχής Κοινωνικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Τα Γραφεία Παροχής Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών απευθύνεται σε άτομα που χαρακτηρίζονται αποκλεισμένα ή είναι εν δυνάμει αποκλεισμένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας, όπως :
Μέλη οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή ακόμα κι αν ενταχθούν να παραμείνουν σε αυτήν.
Ατομα με ειδικές ανάγκες.
Μονογονεϊκές οικογένειες.
Αποφυλακισμένοι.
Πρώην χρήστες ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
Τσιγγάνοι.
Αλλοδαποί.
Αστεγοι.
Ατομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
Παλιννοστούντες ομογενείς.
Κακοποιημένες γυναίκες.
Αλλες κατηγορίες που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης παρέμβασης του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αναμένεται ότι θα είναι:
Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η άρση των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας.
Η ενσωμάτωση των ατόμων που βρίσκονται στις παρυφές του κοινωνικού ιστού.
Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προνοιακών φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προώθησης στην απασχόληση.
Η απεμπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναμικού από τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.
 Η αρωγή για την επίτευξη του άριστου συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.
Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικοοικονομικό και εργασιακό αποκλεισμό, καθώς και τις δυνατότητες επανένταξής τους, γεγονός που θα συντελέσει στην αποστιγμάτιση των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.
Η άμεση και χωρίς διακρίσεις πληροφόρηση του κοινού μέσω του τοπικού δικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
ΑΜΕΑ
Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία θα γίνει επιστημονική ημερίδα στο θέατρο Παπαδημητρίου σε συνεργασία με τον σύλλογο «¶νθρωπος-Ελπίδα Πολιτισμός».
Πρόταση για το τμήμα διοικητικής υποστήριξης
Έχει κατατεθεί  πρόταση στο Μέτρο 4.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ»  από την  νομαρχία.
Το ύψος της πρότασης είναι 36.000 Ευρώ.
Με την δράση αυτή λύνεται σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα εκσυγχρονισμού της διεύθυνσης υγείας και πρόνοιας  και μάλιστα σε βάθος χρόνου μιας  και ο σχεδιασμός είναι πρωτοποριακός και δεν αναμένεται να ξεπεραστεί τα επόμενα χρόνια.
Τέλος με την δράση αυτή υλοποιούμε δύο διαφορετικά τμήματα του επιχειρησιακού σχεδίου της διεύθυνσης. 
Περιλαμβάνονται τρεις δράσεις που απευθύνονται σε τρεις ομάδες στόχους:
Πολίτες που συναλλάσσονται με το τμήμα πρόνοιας.
Ειδικευόμενοι ιατροί που κάνουν αίτηση για το Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που ελέγχονται από τους επόπτες υγείας της Ν.Α. Εύβοιας.
Η πρώτη δράση αφορά μέτρα διακυβέρνησης με τα οποία η διοίκηση  απευθύνεται στον πολίτη
Δράση 1η: Παροχή υπηρεσιών σε πολίτες που αφορούν:
Προνοιακά επιδόματα.
Κάρτες μειωμένων εισιτηρίων.
Βιβλιάρια ανασφαλίστων.
G2C (Government to citizen).
Η υπάρχουσα κατάσταση.
Χειρόγραφο σύστημα καταγραφής των δικαιούχων καρτών.
Δεν υπάρχει αρχείο βιβλιαρίων ανασφάλιστων.
Ζητούνται 3 φορές τα ίδια πιστοποιητικά από διαφορετικά γραφεία της ίδιας υπηρεσίας.
Απαιτείται η μετακίνηση των πολιτών στην Χαλκίδα 3 φορές των χρόνο κατά μέσο όρο.
Υπάρχει συνεργασία με τα ΚΕΠ, τις υπηρεσίες και τις ΜΚΟ.
Στη πρόταση περιλαμβάνεται.
Ενιαίος υπηρεσιακός φάκελος.
Μείωση των εγγράφων στην ανανέωση.
Δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης της υπόθεσης από τον ενδιαφερόμενο.
Διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών.
Δυνατότητες πρόσβασης του πολίτη στο σύστημα:
Μέσω όλων των ΚΕΠ του νομού.
Απευθείας μέσω διαδικτύου.
Μέσω άλλων υπηρεσιών ή ΜΚΟ που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο.
Μέσω διαδικτύου με τα ΚΕΠ, αν το επιτρέπει το σύστημα τους.
Δράση 2η: Δημιουργία ηλεκτρονικής επετηρίδας (προσβάσιμης μέσω διαδικτύου) για τους ειδικευόμενους ιατρούς που κάνουν αίτηση για το Νοσοκομείο Χαλκίδας.
G2C (Government to citizen).
Η υπάρχουσα κατάσταση.
Χειρόγραφο σύστημα καταγραφής.
Συνεχείς αλλαγές στην επετηρίδα.
Μεγάλη όχληση προς την υπηρεσία.
Επικοινωνία του γιατρού με την υπηρεσία ανά τρίμηνο (μ.ο.).
G2C (Government to citizen).
Η πρόταση.
Σύστημα ηλεκτρονικής επετηρίδας.
Συνεργασία με το Γ.Ν. Χαλκίδας για άμεση καταγραφή των αλλαγών.
Πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους μόνο μέσω διαδικτύου.
G2C (Government to citizen).
Δυνατότητες πρόσβασης του πολίτη στο σύστημα:
Απευθείας μέσω διαδικτύου.
G2Β (Government to business).
Δράση 3η: Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την υποδοχή και ορθολογική διαχείριση των αιτήσεων για έλεγχο καταστημάτων από τους επόπτες υγείας.
Η υπάρχουσα κατάσταση:
Αδυναμία της υπηρεσίας να ανταποκριθεί στους προβλεπόμενους χρόνους.
Ανισοι χρόνοι στην εξέταση των υποθέσεων.
Αύξηση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων.
Διαμαρτυρίες επιχειρηματιών.
Η πρόταση περιλαμβάνει.
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Ολοκληρωμένο σύστημα για την ορθολογική διαχείριση των αιτήσεων.
Ψηφιοποίηση των εντύπων των εκθέσεων.
Σύστημα αναγνώρισης φωνής για την παραγωγή των εκθέσεων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη.
Απλοποίηση των διαδικασιών.
Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων στην υπηρεσία.
Αποφυγή της μετακίνησης του πολίτη στα όρια του νομού.
Δυνατότητες πρόσβασης της επιχείρησης  στο σύστημα:
Μέσω του Επιμελητηρίου.
Μέσω των εμπορικών συλλόγων.
Απευθείας μέσω διαδικτύου.
Μέσω όλων των ΚΕΠ του νομού.
Διοικητικά και οικονομικά δεδομένα:
Η πρόταση κατατέθηκε 2η πρόσκληση του Μέτρου 4.7 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ»
Υποστηρίζεται επιστημονικά από τα συμπεράσματα της ημερίδας για το Δικτυο κοινωνικων υπηρεσιών.
Θα απαιτηθεί συνεργασία με τους δήμους και τους επαγγελματικούς φορείς.
Το οικονομικό ύψος της προτάσεις είναι 32.000 Euro.
Πρόταση για τους επόπτες υγείας
Προτεραιότητα στη δημόσια υγεία.
Ενημέρωση ομάδων στόχων για θέματα δημόσιας υγείας.
Ειδικό πρόγραμμα για τους επόπτες προβλέπεται για την οργάνωση της δουλειάς τους και αύξηση της παραγωγικότητας.
Στο θέμα της ενημέρωσης ομάδων στόχων για θέματα δημόσιας υγείας έγινε μια αρκετά πετυχημένη ημερίδα για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Η δράση θα συνεχιστεί με την λειτουργία φροντιστηρίου δειγματοληπτών νερού που θα λειτουργήσει για τους υδραυλικούς και άλλους υπεύθυνους για την ύδρευση από τους δήμους.
Πρόταση για την υγεία
Ξεκινάει για πρώτη χρονιά πρόγραμμα προαγωγή της υγείας.
Στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ το τμήμα υγείας σχεδίασε και πραγματοποιεί το 1ο ετήσιο πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.
Απευθύνεται  σε όλους τους πολίτες του νομού αλλά δίνει έμφαση στους αγροτικούς πληθυσμούς που έχουν κατά τεκμήριο μικρότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση-ενημέρωση, με την οργάνωση εκδηλώσεων σε όλο το νομό.
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ επικεντρώνεται περισσότερο στο σύνολο του πληθυσμού μέσα στα πλαίσια της καθημερινής του ζωής, παρά στα μεμονωμένα άτομα που διατρέχουν κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο να αρρωστήσουν. Καθιστά τα άτομα ικανά να αναλαμβάνουν αυθόρμητα ή οργανωμένα υπεύθυνη δράση για την υγεία τους, που αποτελεί σημαντικό συντελεστή της καθημερινής τους ζωής. Η επιδίωξη αυτή απαιτεί πλήρη και συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση για θέματα υγείας και τη μέγιστη δυνατή κοινοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών στο σύνολο του πληθυσμού.
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ συνδυάζει διάφορες αλλά συμπληρωματικές μεθόδους ή τρόπους προσέγγισης.
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στοχεύει ιδιαίτερα στην αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή του κοινού. Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη επιδεξιοτήτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο που διευκολύνουν την αποσαφήνιση των προβλημάτων και τη λήψη των σωστών αποφάσεων.
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ είναι μια ευρύτερη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας και της κοινωνίας και όχι μια ιατρική υπηρεσία. Γι’ αυτό, όλοι οι επαγγελματίες της υγείας και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Προαγωγής Υγείας.
Η Προαγωγή Υγείας επιδιώκει την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής υποστήριξης. Η επιδίωξη αυτή στηρίζεται στην αποδοχή του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι κοινωνικές δυνάμεις και οι κοινωνικές σχέσεις στον καθορισμό των αξιών και των συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία.
Ο κυρίαρχος τρόπος ζωής σε μια κοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας γιατί διαμορφώνει τις προσωπικές συμπεριφορές που μπορεί να είναι είτε ωφέλιμες, είτε βλαβερές. Η υιοθέτηση συμπεριφορών που συμβάλλουν στην υγεία προϋποθέτει τη διερεύνηση των σχετικών πεποιθήσεων και αξιών. Η διαμόρφωση μιας υγιούς συμπεριφοράς και η ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών προσαρμογής στο περιβάλλον και συναλλαγής με αυτό, αποτελούν Θεμελιώδεις στόχους της Προαγωγής Υγείας.
Από τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπού, αυτοί που βρίσκονται εγγύτερα στον ίδιο, αλλάζουν ευκολότερα και έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην υγεία του, είναι αυτοί που αφορούν τις προσωπικές συνήθειες και συμπεριφορές.
Επικεντρώνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μας καμπάνια στις στάσεις και τις συμπεριφορές του ίδιου του πολίτη με σύνθημα:
Αλλάζουμε στάσεις και συμπεριφορές.
Προστατεύουμε την υγεία μας.
Η θεματολογία περιλαμβάνει τους κυριότερους επιβαρυντικούς για την υγεία παράγοντες που επηρεάζονται άμεσα από τις στάσεις και τις συμπεριφορές του πολίτη.
Θεματολογία:
1. Κάπνισμα.
2. Παχυσαρκία-διατροφή.
3. Αλκοόλ-Ναρκωτικά
4. Εφηβική σεξουαλικότητα (AIDS, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη)
5. Τροχαία ατυχήματα.
6. Ψυχικό στρες.
7. ΣΤΟΧΟΙ:
Ευαισθητοποίηση
Παροχή γνώσεων
Ιεράρχηση αξιών
λλαγή απόψεων
Λήψη αποφάσεων
Αλλαγή συμπεριφοράς
Αλλαγή περιβάλλοντος
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. Ανάλυση της κοινότητας και επισήμανση των αναγκών
3. Καθορισμός των στόχων
4. Αποτίμηση των πόρων
5. Μεθοδολογίας εφαρμογής.
6. Αξιολόγησης.
Μέθοδοι επικοινωνίας:
1. Ημερίδα.
2. Διαλέξεις.
3. Ατομικές συνεντεύξεις.
4. Μέσα μαζικής επικοινωνίας.
5. Οπτικοακουστικά μέσα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Σε συνεργασία με  την πρωτοβουλία πολιτών Όραμα πραγματοποιούμε μια εκστρατεία προληπτικής ιατρικής με θέμα τον καρκίνο. Το Όραμα είναι ένα μη κερδοσκοπικό, εθελοντικό σωματείο το οποίο στηρίζεται στην ενεργό δράση πολιτών με σκοπό την κοινωνική αλληλεγγύη την ενημέρωση των πολιτών για τις νόσους φθοράς την έγκαιρη διάγνωση και την αξιοπρεπή περίθαλψη.
Η εκστρατεία θα γίνει σε 10 πόλεις της Εύβοιας και την Σκύρο. Ήδη έχει γίνει στο Μαντούδι, την  Ιστιαία, την Λίμνη και την Κάρυστο. Η εκστρατεία έχει την επιστημονική στήριξη από τα μεγάλα αντικαρκινικά νοσοκομεία των Αθηνών Μεταξά και Αγ. Ανάργυροι. Αυτό που επιδιώκεται είναι η διάγνωση σε πρώιμο στάδιο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους ίασης.
Στόχος είναι η συνεισφορά στην έγκαιρη διάγνωση βασικών καρκίνων όπως ο καρκίνος του μαστού που χτυπάει 1 στις 12 γυναίκες, ο γυναικολογικός (1 στις 70) και ο καρκίνος του προστάτη στους άνδρες.
Οι ομάδα εθελοντών αποτελείται από:
2 χειρουργούς ογκολόγους μαστολόγους (κλινική εξέταση και ψηλάφηση μαστών)
2 γυναικολόγους ογκολόγους (γυναικολογική εξέταση και pap test)
Νοσηλεύτριες, παρασκευάστριες, διοικητικούς, ψυχολόγους και μία διατροφολόγο.
Επειδή σήμερα χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας πολιτισμένης κοινωνίας είναι η υγεία και η παιδεία της είναι σημαντικό ο πληθυσμός του νομού να ενημερωθεί για την συμμετοχή του σε αυτή την πολύ σημαντική εκστρατεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.