Ο πρώην βουλευτής, Βασίλης Κεδίκογλου εκφράζει τις απόψεις του για τον Καποδίστρια 2.

«Το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση διαρκώς επανέρχεται. Διατυπώνονται προτάσεις από τα όργανα των Δήμων – ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ – οι οποίες αναφέρονται μόνον στον αριθμό των νέων Δήμων, στον βαθμό συμπτύξεως.
Όλη η συζήτηση εξαντλείται στην εξεύρεση του μαγικού αριθμού. Δεν κρύβεται: όλες οι προτάσεις προσπαθούν να περισώσουν κάποιες ισορροπίες στις επικείμενες εκλογές.
Εν’ τούτοις το ερώτημα που κυριαρχεί είναι: Γιατί προχωρούμε στην αλλαγή, ποιο και τι είναι αυτό που δεν ικανοποιείται από την σημερινή διάρθρωση. Το ερώτημα αυτό ούτε τίθεται και φυσικά ούτε απαντιέται. Το μόνο που διατυπώνεται είναι: Οι Δήμοι θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλοι, ώστε να έχουν δύναμη ουσιαστικής παρέμβασης, αλλά και τόσο μικροί ώστε να είναι λειτουργικοί. Αυτή η διατύπωση είναι της δεκαετίας του 1970, των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, προ της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και θέλει τον Δημότη, σε άμεση σχέση με τους δημοτικούς άρχοντες, με ό,τι αυτό σημαίνει…
 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι μετά τον Καποδίστρια η χώρα έγινε μέλος της Ο.Ν.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν ή αποφανθούμε για τον αριθμό των νέων Δήμων και την σύμπτυξη τους είναι αναγκαίο και απαραίτητο να απαντήσουμε στα εξής:
1. Ποιες υπηρεσίες ζητούμε και θέλουμε να παρέχει ο Δήμος; Από την καθαριότητα έως την Κοινωνική προστασία, την Ανάπτυξη, την Προστασία του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.λ.π. Το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών καθορίζει την διάρθρωση των λειτουργιών του Δήμου και φυσικά το μέγεθος.
2. Ποιες δραστηριότητες θεωρείται αναγκαίο και απαραίτητο να ασκεί ο Δήμος.
3. Σε ποιο βαθμό ή ποσοστό το οικονομικό κόστος της διοικητικής λειτουργίας και της διαρθρωτικής τεχνικής διεκπεραίωσης, βαρύνει τους δημότες.
4. Υπηρεσία εποπτείας του Δήμου στην παραγωγική διαδικασία, στην απασχόληση και στην ανεργία. Πρέπει να έχει λόγο στο ερώτημα τι παράγεται και για ποιόν;
5. Υπηρεσίες υποδομών: Τα έργα των υποδομών ως μελέτη και κατασκευή όπως Σχέδιο πόλης, Ύδρευση, Αποχέτευση, Συγκοινωνία, Οδοποιία εσωτερική, εξωτερική, Λιμάνια, Συγκοινωνία, Επικοινωνία. θα αντιμετωπίζονται από τον Δήμο; Ο Δήμος θα διαθέτει υπηρεσίες, σύνταξης και ελέγχου μελετών και κατασκευών;
Πρόβλημα προς έρευνα και απάντηση είναι ο Προγραμματισμός έργων και δραστηριοτήτων. Θα εκτελείται ανεξάρτητα από κάθε Δήμο ή θα εντάσσεται στον Προγραμματισμό της Νομαρχίας ώστε ισόρροπα να προωθείται ο Νομός.
Αυτομάτως τίθεται το ερώτημα θα υπάρχει η ΤΥΔΚ και με ποιες αρμοδιότητες.
6. Δήμος παιδεία, εκπαίδευση και πολιτισμός πρόνοια. Ένας Δήμος θα μπορεί να ιδρύσει ένα σχολείο Γυμνάσιο, Λύκειο; Υπηρεσία μεταναστευτικών ζητημάτων. Η μετανάστευση σήμερα είναι στοιχείο της Κοινωνικής μας ζωής. Βασίμως πρέπει να απασχολήσει η πολιτική της πρόνοιας. Η προνοιακή πολιτική σκόπιμο είναι να ασκείται από τους Δήμους με μεταφορά των κρατικών πόρων σ’ αυτούς.
7. Ποια η διοικητική σχέση – διάθρωση του Δήμου με Νομαρχία, Περιφέρεια. Υπουργεία, Διαρθρωτικά Ταμεία, την Ε.Ε. Αυτό καθορίζει και τίνος βαθμού αυθύπαρκτη διοικητική μονάδα πρέπει να είναι ένας Δήμος.
Αν θέλουμε ένα Δήμο όντως ανεξάρτητη διοικητική και επιχειρησιακή μονάδα τότε πρέπει να διαθέτει υπηρεσίες ολοκληρωμένες και αυτοελεγχόμενες, αυτό δε είναι στοιχειώδες αν επιδιώκεται η διαφάνεια. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφανής οικονομική διαχείριση χωρίς ολοκληρωμένη οικονομική υπηρεσία, διπλογραφικό σύστημα. Ταμείο, Λογιστήριο, Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό. Τέτοιας εμβέλειας Δήμος σήμερα ίσως είναι μόνον των Χαλκιδέων, πράγμα που δείχνει και το μέτρο.
Σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων μονάδων ο δημότης παύει να συναλλάσσεται και να συνδιαλέγεται με τον Δήμαρχο και τους Συμβούλους. Απευθύνεται στις υπηρεσίες και προστασία του είναι ο νόμος.
Για να αντιμετωπιστεί το υπέρμετρο κόστος των υπηρεσιών και να μην συμπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό οι Δήμοι, για να υπάρξουν μικροί Δήμοι, προβάλλεται η κάλυψη της έλλειψης υπηρεσιών με τη δημιουργία διαδημοτικών υπηρεσιών. Διαδημοτικές υπηρεσίες δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ο κάθε Δήμαρχος θέλει αυτός να ορίζει τους Προϊσταμένους τους.
Οι διαδημοτικές υπηρεσίες και λειτουργίες πρέπει να είναι αποκλειστικό έργο της Νομαρχίας.
Στα παραπάνω ζητήματα και άλλα που εμφιλοχωρούν, όπως ο ρόλος των αντιδημάρχων και των λοιπών οργάνων, (δημοτικά συμβούλια, δημαρχιακές επιτροπές κ.λ.π.) αποκτούν μεγάλες δυνατότητες με την διεύρυνση, χρειάζεται πρώτα η θέση της Κυβέρνησης και φυσικά σκόπιμο και χρήσιμο είναι η Κυβερνητική πρόταση να έχει διακομματική υποστήριξη κατά το δυνατόν. Ποιο μοντέλλο, Δήμου επιδιώκεται, ποια είναι η διοικητική διάρθρωση της Χώρας και πως συνδέονται και λειτουργούν οι διάφορες μονάδες αυτοδιοικούμενες και μη. Αν επιλεγεί μοντέλλο Δήμου πλήρους αυτοδιοικητικής και επιχειρησιακής μονάδας, διαφανούς λειτουργίας και αυτοελεγχόμενων υπηρεσιών είναι φανερό ότι το σύνολο των Δήμων στην Εύβοια δεν μπορεί να υπερβεί τους 5 εώς 6 κατά ανώτατο όριο».