Το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση Νόμου, που αφορά την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, την κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων.

 

Συγκεκριμένα, η Πρόταση Νόμου, που υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ είναι η παρακάτω:

«Αιτιολογική Έκθεση
Α΄ Επί της Αρχής

Η ακρίβεια που κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα, δεν είναι προσωρινή, ούτε τυχαία. Ούτε είναι αποτέλεσμα των όποιων στρεβλώσεων και αδυναμιών διαχείρισης. Αποτελεί έναν ακόμη, σοβαρό, μηχανισμό αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου προς όφελος των κεφαλαιοκρατών. Πρόκειται, δηλαδή, για μια οργανωμένη επιδρομή σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων, με σκοπό να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως επίσης και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ όχι μόνον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αλλά αντίθετα την τροφοδοτεί. Με την πολιτική τους θυσίασαν και θυσιάζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στο όνομα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αποδείχθηκε και στην πράξη ότι η πολιτική απελευθέρωσης των αγορών που έχει θεσμοθετήσει και ακολουθεί η ΕΕ, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα ανόδου των τιμών.
Αποδείχθηκε τεράστιο ψέμα ο ισχυρισμός ότι ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Αντίθετα ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός δημιουργεί τα μονοπώλια, τα καρτέλ, που ελέγχουν την αγορά και καθορίζουν το επίπεδο τιμών. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από την αλματώδη αύξηση της τιμής του πετρελαίου που εκτίναξε τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, τα οποία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 αυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Στην χώρα μας, τα κέρδη των δύο ομίλων διύλισης, των ΕΛΠΕ και της Motor oil, έφτασαν τα 548 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3%, το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με τα ήδη αυξημένα κέρδη το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2007.
Στη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων καθοριστικά επιδρούν οι εισοδηματικές πολιτικές μακροχρόνιας λιτότητας, οι αυξήσεις – εμπαιγμός της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της εργοδοτικής πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ και η διευρυμένη εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών όπως της παιδείας, της υγείας – πρόνοιας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της λαϊκής κατοικίας και των διακοπών.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΚΚΕ, ότι η ακρίβεια είναι μια από τις συνέπειες του κεφαλαιοκρατικού, καπιταλιστικού, τρόπου οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η εξάλειψή της θα είναι το αποτέλεσμα των ριζικών αλλαγών σε επίπεδο εξουσίας και οργάνωσης της οικονομίας, στο επίκεντρο της οποίας θα είναι η κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής.
Σήμερα η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τα διάφορα «παρατηρητήρια τιμών» και τις «συμφωνίες κυρίων». Χρειάζεται η οργάνωση της λαϊκής πάλης για το χτύπημα της κερδοφορίας του κεφαλαίου, η ανάπτυξη της ταξικής πάλης για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις (1.400 ευρώ ο κατώτερος μισθός και 1.120 ευρώ η κατώτατη σύνταξη), για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, για κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα, για την κατάργηση των διοδίων και για δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες.
Το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων δεν πλήττεται μόνον από την ακρίβεια και την καθήλωση των εισοδημάτων, αλλά και από την συνεχή φορολογική επιβάρυνση με τους άμεσους και κυρίως τους έμμεσους φόρους, όπως για παράδειγμα με τον ΦΠΑ και μια σειρά άλλους ειδικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν. Αντίθετα, η συνεχής μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο από την σημερινή κυβέρνηση όσο και από τις προηγούμενες, παρά την συνεχή διεύρυνση της κερδοφορίας τους, παίρνει διαστάσεις σκανδάλου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ παίρνει την πρωτοβουλία με την παρούσα πρόταση νόμου, να προτείνει την κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στα βασικά είδη που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά και την κατάργηση των διοδίων.

 Β΄ Επί των Άρθρων
 
Με το άρθρο 1 προβλέπεται η κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, Αυτοί οι έμμεσοι φόροι αποτελούν το 60% της σημερινής λιανικής τιμής του, και συνεπώς συνιστούν μια τεράστια φοροεπιβάρυνση των καταναλωτών που πρέπει να καταργηθεί, για να ανακουφισθούν τα λαϊκά στρώματα.

Για τους ίδιους λόγους με το άρθρο 2 προβλέπεται η κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες

Με το άρθρο 3 προτείνεται η κατάργηση του ΦΠΑ σε μια σειρά κατηγορίες βασικών ειδών πλατιάς κατανάλωσης, όπως σε είδη διατροφής, εκπαίδευσης και υγείας, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται ότι με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να καταργηθεί ο ΦΠΑ και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης .

Με το άρθρο 4 καταργούνται τα διόδια ή όπως αλλιώς ήθελε ονομαστεί οποιοσδήποτε αντίτιμο για τη διέλευση ή την κίνηση επί όλων των οδών, ιδίως δε των εθνικών οδών, των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, όλων των τύπων των οχημάτων.

Με το άρθρο 5 προβλέπεται η κατάργηση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

Με το άρθρο 6 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Οι απώλειες που θα επέλθουν στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τα παραπάνω μέτρα μπορούν να καλυφθούν από την αύξηση των συντελεστών φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, από την επιβολή έμμεσης φορολογίας στα ναυτιλιακά καύσιμα, από την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ για τα είδη πολυτελείας και πλουτισμού, από την αύξηση της φορολογίας της μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας«.