Η «ομάδα» του Γ.Κουλιάκη επικράτησε και αυτή τη φορά στις εκλογές των αστυνομικών Ευβοίας. Ήρθε πρώτος σε ψήφους με 128 για το Δ.Σ. και μέσα στην εβδομάδα θα συγκροτηθούν σε σώμα.

Το Σωματείο των Αστυνομικών Ευβοίας πραγματοποίησε εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων. Ο απερχόμενος Πρόεδρος καλα κρατά δυνάμεις, αφού βγήκε πρώτος σε ψήφους και η «ομάδα» του υπερίσχυσε σε όλα τα όργανα. Αναμένεται τώρα μέσα στην εβδομάδα να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αστυνομικών Ευβοίας.

Τα αποτελέσματα με σειρά ψήφων έχουν ως εξής:

Για το Δ.Σ. εξελέγησαν:

1. Κουλιάκης Γεώργιος, 128

2. Αθανασίου Νικόλαος, 95

3. Καραντώνιας Αθανάσιος, 86

4. Σκλιάς Σωκράτης, 81

5. Κυρίκος Βασίλειος, 71

6. Αλεξίου Γεώργιος, 70

7. Μπάτης Εμμανουήλ, 61

8. Κουκουμήτρος Βασίλειος, 59

9. Τριανταφύλλου Μαρία, 58

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία:

1. Κουλιάκης Γεώργιος, 84

2. Τριανταφύλλου Βασίλης, 75

3. Σκλιάς Σωκράτης, 73

4. Αθανασίου Νικόλαος, 71

5. Καραντώνιας Αθανάσιος, 55

6. Παύλου Σωτήριος, 55

7. Αβδουλάς Γεώργιος, 52

Για το Συμβούλιο Μεταθέσεων εξελέγη ο Κουλιάκης Γεώργιος με 152 ψήφους.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:

1. Τσικόπουλος Αθανάσιος, 89

2. Μπακλαγεμέζης Σταμάτιος, 82

3. Θεοδώρου Ανέστης, 79