Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας. Πρόκειται για την διδασκαλία σε μόνιμη βάση μαθημάτων ειδικοτήτων σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία της χώρας.

Το πρόγραμμα αυτό, πρωτοποριακό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, εφαρμόσθηκε, πειραματικά, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2012-2013 στο μονοθέσιο, με τρεις μαθητές, δημοτικό σχολείο της Ερείκουσας (νησί στα βόρεια της Κέρκυρας) με τη διδασκαλία των Αγγλικών. Μετά την εξαιρετική και απρόσμενη επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος, και με την  ευγενική δωρεά του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε και σε άλλα 10 ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (σύνολο 11), που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» είναι του Αγίου Γεωργίου Τροιζηνίας, Αγράφων Ευρυτανίας, νήσου Αμουλιανής Χαλκιδικής, Βροντού Νευροκοπίου, νήσου Ερείκουσας Κερκύρας , νήσου Καλάμου Λευκάδας, Καρκιναγρίου Φούρνων Κορσεών, Στενώματος Ευρυτανίας, Τορώνης Χαλκιδικής,  Τυμφρηστού Φθιώτιδας και Χρυσομηλιάς Ικαρίας. Στα παραπάνω σχολεία διδάσκεται μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες εκ των Αγγλικών,  Γαλλικών και Γερμανικών, διδασκαλία που είναι ενταγμένη στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Στην παρατιθέμενη εικόνα παρουσιάζεται η γεωγραφική θέση των σχολείων.

Σημειώνεται ότι η επιλογή τους έγινε μεταξύ 128 σχολείων, που είχαν υποβάλλει αίτηση στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα  διαθέσιμο από την πλευρά τους internet, αριθμός παιδιών, απόσταση από κοντινή μεγάλη πόλη αλλά και με την απόλυτα απαραίτητη προϋπόθεση να είναι παντελώς αδύνατη η φυσική παρουσία καθηγητή σε αυτά.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και χάρη και στο ξεχωριστό ενδιαφέρον των 6 εκπαιδευτικών που διδάσκουν την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, το πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία. Φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε την εν λόγω δράση και σε τομείς πέρα από τον τομέα της εκπαίδευσης με θέματα ευρύτερου επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τόσο το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» όσο και το όλο πρόγραμμα της Εστίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας καθώς και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας.

Για την Εστία Γνώσης Χαλκίδας

Η Πρόεδρος της Δ.Ο.Π.ΠΑ.Χ                                     Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναστασία Ψυχογιού-Μακαρώνα                                         Αντώνιος Αντωνίου
                                                                                               Δρ. Αστροφυσικής
                                                                                                 Παν/μίου Αθηνών