Συνεχίζει να ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο η διορισμένη από την προηγούμενη Κυβέρνηση Διοίκηση της ΕΡΤ με την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παντελή Καψή, λαμβάνοντας εντελώς αδιαφανείς και παράνομες αποφάσεις που σκανδαλίζουν την κοινή γνώμη, όπως οι αναθέσεις προς προμηθευτές, οι οποίοι την τελευταία 10ετία νέμονται δημόσια κονδύλια, έχοντας εισπράξει από διάφορες εργολαβίες περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μπει τέλος στη λεηλασία της δημόσιας τηλεόρασης ο τομεάρχης ΜΜΕ της ΝΔ, βουλευτής Ευβοίας, Σίμος Κεδίκογλου κατέθεσε νέα ερώτηση ζητώντας εξηγήσεις για την κωλυσιεργία της διοίκησης της ΕΡΤ να ολοκληρώσει εδώ και δύο χρόνια το διαγωνισμό για την «Ανάδειξη Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Στατιστικής Κάλυψης Αθλητικών Γεγονότων & Εκπομπών». Γεγονός, που όπως υπογραμμίζει, έχει στοιχίσει στη δημόσια τηλεόραση και επομένως στους ίδιους τους πολίτες σχεδόν ένα (1) εκατομμύριο ευρώ την τελευταία τριετία.
Ταυτόχρονα, βέβαια, η διοίκηση της ΕΡΤ απολύει σωρεία συμβασιούχων των χιλίων (1.000) ευρώ.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Η ερώτηση του Σίμου Κεδίκογλου έχει ως εξής:

«Η διορισμένη από την προηγούμενη Κυβέρνηση διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία παραμένει στη θέση της και υπό τη δική σας εποπτεία και ευθύνη, εξακολουθεί να λαμβάνει εντελώς διάτρητες αποφάσεις, οι οποίες διεγείρουν το αίσθημα της κοινής γνώμης. Η υπό δικαστική διερεύνηση διοίκηση της ΕΡΤ, ακολουθώντας αδιαφανείς διαδικασίες, συνεχίζει να προβαίνει σε αναθέσεις προς προμηθευτές, οι οποίοι την τελευταία 10ετία νέμονται δημόσια κονδύλια, έχοντας εισπράξει από διάφορες εργολαβίες περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€).
Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών γραφικών και στατιστικών για τις εκπομπές και τις αθλητικές παραγωγές της ΕΡΤ, η διορισμένη από την προηγούμενη Κυβέρνηση και παραμένουσα υπό την εποπτεία σας διοίκηση της ΕΡΤ, εδώ και δύο χρόνια αδυνατεί, άγνωστο για ποιο λόγο, να ολοκληρώσει το διαγωνισμό(υπ’ αριθμόν 1448/11 Ανοικτός Διαγωνισμός της ΕΡΤ Α.Ε., σχετικά με την «Ανάδειξη Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Στατιστικής Κάλυψης Αθλητικών Γεγονότων & Εκπομπών»), που έχει προκηρύξει και ο οποίος όχι μόνο θα οδηγούσε σε σοβαρότατη εξοικονόμηση πόρων για την ΕΡΤ, αλλά, ταυτόχρονα, θα αναβάθμιζε κατά πολύ και τις υπηρεσίες, που αυτή λαμβάνει.
Η ανικανότητα και σαθρή διοικητική λειτουργία της ΕΡΤ γίνεται ακόμη πιο εμφανής από το γεγονός ότι ενώ το κόστος των υπηρεσιών γραφικών και στατιστικών έχει μειωθεί σε ποσοστό 40% την τελευταία τριετία σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια, στην ΕΡΤ και επομένως στους ίδιους τους πολίτες, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού [ο οποίος προκηρύχθηκε προς δύο ετών σχεδόν, κηρύχθηκε άγονος, επαναπροκηρύχθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί] έχει στοιχίσει σχεδόν ένα (1) εκατομμύριο ευρώ την τελευταία τριετία. Ταυτόχρονα, βέβαια, η διοίκηση της ΕΡΤ απολύει σωρεία συμβασιούχων των χιλίων (1.000) ευρώ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πότε και με ποιο τρόπο πρόκειται να ελέγξει τις συγκεκριμένες αναφορές για τη σαθρή λειτουργία της διοίκησης της ΕΡΤ και στο συγκεκριμένο θέμα και με ποιο τρόπο θα φροντίσει να διασφαλίσει την τάχιστη ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας;
2) Γνωρίζει τους λόγους στους οποίους οφείλονται η καθυστέρηση, οι παραλείψεις και η αδυναμία της παρούσας διοίκησης να ολοκληρώσει διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως η παραπάνω, με διαφανή τρόπο;»