Η επιλογή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε δημοσιονομική απογραφή έχει οδηγήσει σε δραματική συρρίκνωση τις δημόσιες επενδύσεις με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομίας, την αύξηση της ανεργίας, και την απώλεια κοινοτικών πόρων, από την καθυστέρηση στα συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

Ιδιαίτερα επλήγησαν τα επενδυτικά προγράμματα της περιφέρειας με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των Περιφερειών, την αύξηση της ανεργίας και την αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε δεσμευτεί για την μείωση τους και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Έλεγε, χαρακτηριστικά, ότι τώρα έχει έλθει η ώρα της ανάπτυξης της περιφέρειας, ενώ η περιφέρεια είναι αυτή που κατ’ εξοχήν υποβαθμίζεται από το σταθεροποιητικό πρόγραμμα με το οποίο έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση, λόγω της απογραφής.
Θύμα της μείωσης των επενδυτικών δαπανών του Δημοσίου και των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων, έχει πέσει και ο Νομός της Εύβοιας.
Ο βουλευτής Δημήτρης Πιπεργιάς κατέθεσε πλήθος ερωτήσεων στη Βουλή προς τα συναρμόδια υπουργεία σχετικά την πρόοδο των μελετών οδοποιίας για την κατασκευή των νέων οδικών αξόνων που θα αναβαθμίσουν το οδικό Δίκτυο του νομού Εύβοιας. Από τις απαντήσεις που έλαβε προκύπτει ότι οι μελέτες για έργα που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στους προϋπολογισμούς του ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό, εν ονόματι της μείωσης των ελλειμμάτων και λόγω της στάσης πληρωμών, που είχε κηρύξει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που σημειώθηκε στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2005, από την κατάρρευση των δημοσίων εσόδων.
Αποκαλυπτικό είναι το έγγραφο της Δ/νσης Δημοσιών Έργων, τμήμα Συγκ. Έργων, της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας, από το οποίο προκύπτει η στασιμότητα των, απαραίτητων για την κατασκευή των οδικών έργων της Εύβοιας, μελετών.
Σύμφωνα με την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας, προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μελετών, στην συντριπτική πλειοψηφία των έργων, είναι η έγκριση επιπλέον πιστώσεων για την αύξηση των προϋπολογισμών τους. Γι’ αυτό το σκοπό η Δ/νση υπέβαλε αίτημα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στις 30.11.2005, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρ. Φώλια, στις ερωτήσεις του Δ. Πιπεργιά, στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται: «Το αίτημα αυτό δε κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί λόγω αδυναμίας των διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ. Εφόσον υποβληθεί εκ νέου το αίτημα το 2006, θα εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής του από τους Εθνικούς Πόρους.» Με την απάντηση αυτή, η κυβέρνηση τοποθετεί την χρηματοδότηση των μελετών οδοποιίας για τους οδικούς άξονες της Εύβοιας στο αόριστο μέλλον. Αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής είναι τα αναγκαία έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου της Εύβοιας, όπως οι παρακάμψεις Χαλκίδας, Αμάρυνθου και Βασιλικού, που είναι ώριμα, να μην προωθούνται αφού δεν χρηματοδοτούνται οι υπολειπόμενες, για τη δημοπράτησή τους, μελέτες.
Είναι πλέον προφανές ότι η αναβάθμιση του οδικού του Νομού και η κατασκευή των νέων οδικών αξόνων, που είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νομού και την ασφαλή και γρήγορη διακίνηση των οχημάτων, παραπέμπεται από την κυβέρνηση στις Ελληνικές Καλένδες.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019