Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το Συνέδριο «REGIONS FOR ECONOMIC CHANGE», ενώ θα έχει συνάντηση με τον Επίτροπο της Περιφερειακής Πολιτικής.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου θα συμμετάσχει στο ετήσιο Ευρωπαϊκό συνέδριο “Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Στα πλαίσια του συνεδρίου θα υποβάλλει και θα παρουσιάσει στον Επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική Johannnes Hahn τα σχέδια δράσης για την ευρυζωνικότητα και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οποία προέκυψαν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC. Η Γενική Γραμματέας κ. Κατ. Διαμαντοπούλου θα παραστεί επίσης σε γεύμα εργασίας με τον επίτροπο, με τον οποίο θα ανταλλάξει απόψεις πάνω σε θέματα περιφερειακής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης.
Το Ευρωπαϊκό συνέδριο «Regions for Economic Change» διοργανώνεται από το 2006 σε ετήσια βάση με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση και την ποιότητα των προγραμμάτων συνοχής και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός δικτύου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποτελείται από τους άξονες i) Αειφόρος Ενέργεια, ii) Ανάπτυξη με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής iii) Πράσινες Ευρωπαϊκές πόλεις
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει κεντρική πολιτική εκδήλωση για το μέλλον των πολιτικών συνοχής και την πορεία προς την Ευρώπη του 2020, με κορυφαίους ομιλητές, όπως η Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη κα Máire Geoghegan – Quinn και ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ Janez Potočnik .
Επίσης, κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του συνεδρίου θα διοργανωθούν θεματικά τραπέζια, όπου θα συζητηθούν οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι πολιτικές που αναπτύσσονται πάνω στους 3 κεντρικούς άξονες του συνεδρίου, καθώς και απονομή των βραβείων στις περιφέρειες που διακρίθηκαν για τις καλές πρακτικές και τις καινοτομίες τους. Θα συμμετάσχουν συνολικά πάνω από 500 εκπρόσωποι από περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς και εκπρόσωποι πανεπιστημίων, διαχειριστικών αρχών, Ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών και πλήθος δημοσιογράφων.