Εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων στην Ευρυτανία που εντάχθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.
Οι πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνολικά φτάνουν τα 27.000.000,00 Ευρώ.
Την άμεση η δημοπράτηση των έργων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων συνολικού ύψους 27.000.000,00 Ευρώ για την εκτέλεση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας για το Νομό Ευρυτανίας.
Συγκεκριμένα, τα έργα των οποίων η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεσή τους εγκρίθηκε είναι τα ακόλουθα:
«Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα – Ν.Α.Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 12.000.000,00 Ευρώ με πίστωση για το έτος 2009 ύψους 2.400.000,00 Ευρώ.
«Οδός Δομνίστα – Ροσκά – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 9.000.000,00 Ευρώ με πίστωση για το έτος 2009 ύψους 1.800.000,00 Ευρώ. .
 «Οδός Καστανιά – Πρόδρομος Ροσκιά – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ με πίστωση για το έτος 2009 ύψους 600.000,00 Ευρώ.
«Οδός Σαρκίνι – Καταβόθρα – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ με πίστωση για το έτος 2009 ύψους  600.000,00 Ευρώ.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ευρυτανίας και Προϊστάμενη Αρχή τη Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ευρυτανίας.
Σχετικά με την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων και τη δυνατότητα πλέον άμεσης δημοπράτησης των έργων στην Ευρυτανία ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Την 1η Ιουνίου του 2009, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θανάση Μπούρα,  ανακοινώσαμε σε ειδική παρουσίαση την εξειδίκευση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας για το Νομό Ευρυτανίας.
Την  26/6/2009 ανακοινώσαμε ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαθανασίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των 33 έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Στερεά Ελλάδα, ύψους 150 εκ. ευρώ.
Σήμερα, δύο μήνες μετά είμαστε και πάλι εδώ για να ανακοινώσουμε την έγκριση της διάθεσης αυτών των πιστώσεων για το σύνολο των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Νομό Ευρυτανίας και χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν έργα με ώριμες ολοκληρωμένες μελέτες που μπορούν να δημοπρατηθούν και να ξεκινήσουν άμεσα. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι διατίθενται και οι κατάλληλοι εθνικοί πόροι, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεών μας.
Μετά και από αυτό το σημαντικό βήμα απομένει να ζητήσω από το Νομάρχη Ευρυτανίας την επιτάχυνση της διαδικασίας των δημοπρατήσεων των έργων αυτών, ώστε οι Ευρυτάνες να ωφεληθούν άμεσα από τα πλεονεκτήματα που αυτές οι σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις τους παρέχουν.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει η συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Ευρυτανίας. Μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε συγκεκριμένο πλαίσιο δουλειάς και πόρους φέρνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρυτανίας, με στόχο να άρουμε την απομόνωση περιοχών του νομού, να καλύψουμε το αναπτυξιακό έλλειμμά του και να τον οδηγήσουμε σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο ταχείς ρυθμούς…»