Συμφωνία επιτεύχθει μεταξύ των Δημάρχων Λοκρίδας και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Παντελή Σκλιά για το ΧΥΤΑ Λοκρίδας, ενώ έγινε αποδεκτή η πρόταση χωροθέτησης του ΧΥΤΑ.

Σε συμφωνία κατέληξαν οι Δήμαρχοι της Λοκρίδας και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς στο θέμα του ΧΥΤΑ Λοκρίδας, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2009 στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μετά το τέλος της συνάντησης εξεδόθη Κοινή Δήλωση την οποία συνυπέγραψαν και ομόφωνα αποδέχθηκαν όλοι οι παριστάμενοι, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Σήμερα 15 Απριλίου 2009 σε συνάντηση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας και του Γενικού Γραμματέα. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ομόφωνα συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
– Οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν την άμεση επίλυση του χρόνιου ζητήματος διευθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. Λοκρίδος
Συμφωνείται η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού ο οποίος προβλέπει την  εγκαθίδρυση και λειτουργία ΧΥΤΑ στην επαρχία Λοκρίδας προς όφελος της υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
– Προς αυτή τη κατεύθυνση χωροθετείται ως η πλέον κατάλληλη θέση αυτή της περιοχής «Τετραεθνές», όπως περιγράφεται στις σχετικές μελέτες.
– Στο ανωτέρω πλαίσιο γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του έργου των αναγκαίων έργων υποδομής όπως η ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης, υποδομές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
– Επισημαίνεται – με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης – ότι τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας κατά προτεραιότητα θα αξιοποιήσουν οι όμοροι Δήμοι.
– Η μελέτη υλοποίησης του Χ.Υ.Τ.Α. Λοκρίδας πρόκειται να εξασφαλίσει απόλυτα την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, προϋπόθεση που θα προβλέπεται και από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
– Με σκοπό την αποφυγή όχλησης των κατοίκων και το σεβασμό στην ποιότητα ζωής τους, δεν θα γίνεται μετακίνηση οχημάτων μέσα από οικισμό.
– Τονίζεται η αναγκαιότητα κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Λοκρίδας με τέτοιες προδιαγραφές που να εξασφαλίζουν την μετατροπή του σε Χ.Υ.Τ.Υ., γεγονός που θα προβλέπεται από τη μελέτη.
– Ειδικός Σχεδιασμός άμεσα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τους όμορους Δήμους για την περαιτέρω αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, με κατάλληλα έργα Υποδομής.
– Τέλος, το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης για το έργο του Χ.Υ.Τ.Α. Λοκρίδας ανέρχεται σε 700.000,00 Ευρώ, ποσό άμεσα διαθέσιμο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας«.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)
ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)
ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ)
ΨΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ)
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)
ΚΑΡΑΦΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ)»