Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επισκέφτηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συναντήθηκε με την Ειδική Γραμματέα, κ.Καραβασίλη.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε χθες 13/04/2010 με την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ενημερώθηκαν από την Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους συνεργάτες της για όσα προβλήματα προκύπτουν στα ζητήματα που αφορούν σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων στην περιοχή σχετικά με τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει από τις κάθε είδους ρυπάνσεις στο περιβάλλον από στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα.
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ για τις πολύμηνες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων εξ αιτίας ασαφειών, συγκεχυμένων εννοιών και μη συγκροτημένων οδηγιών στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τα παραπάνω θέματα.
Η Ειδική Γραμματέας κ. Μαρ. Καραβασίλη εξέφρασε την πλήρη κατανόηση όλων των ζητημάτων που αναπτύχθηκαν σχετικά με τα παραπάνω και δήλωσε την αμέριστη συμβολή της ίδιας και των συνεργατών της στην κατεύθυνση της επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα επεσήμανε τη δραστηριοποίηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα, οδηγίες και τη σύνταξη των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Εγκυκλίων που θα συμβάλουν στην απαλοιφή της γραφειοκρατίας, τη συγκρότηση οργανωμένων χώρων εγκαταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα μέτρα για το περιβάλλον και τέλος τη δημιουργία των νέων Διευθύνσεων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Συμφωνήθηκε η διάθεση υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα συνδράμουν τις επιτροπές του Υπουργείου που επεξεργάζονται τα πιο πάνω ζητήματα. Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου ζήτησε τη συνεχή συμμετοχή της ίδιας και των συνεργατών της προκειμένου να ξεπεραστούν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προβλήματα, νομικά κενά, ασάφειες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που χρόνια βασανίζουν πολίτες και επενδυτές.
Τέλος συμφωνήθηκε ότι η Στερεά Ελλάδα θα είναι η πρώτη Περιφέρεια στην οποία θα δημιουργηθεί έδρα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019