Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας.

 

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι τα παρακάτω: 
1. Συζήτηση για την «Δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ΔΑΡΙΓΚ»
2. Συζήτηση για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλκιδέων.
3. Ανακοίνωση – Ενημέρωση Τοπικού Συμβουλίου Νέων για την μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου.
4. Περί Δημιουργίας γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο Χαλκιδέων
5. Περί έγκρισης όδευσης υπόγειων καλωδίων ΔΕΗ κατά μήκος τμήματος του χωματόδρομου παραπλεύρως της υψηλής γέφυρας.
6. Περί αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου ¨Εσωτερική οδοποιία¨
7. Περί επικαιροποίησης της 229/2004 ΑΔΣ.
8. Περί έγκριση της υπ. αρ. 636/2008 απ. Δ. Ε. που αφορά την χορήγηση άδειας θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες των χρηματαποστολών.
9. Περί έγκριση της υπ. αρ. 637/2008 απ. Δ. Ε. που αφορά έγκριση πληρωμών ΔΕΗ στην πίστωση 20/7335-01.
10. Περί έγκριση της υπ. αρ. 639/2008 απ. Δ. Ε. που αφορά την στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.
11. Περί έγκριση της υπ. αρ. 669/2008 απ. Δ. Ε. που αφορά απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων.
12. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την προσωρινή ηλεκτροδότηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. (ΑΔΣ 126/2003)
13. Περί ορισμού μέλους για συγκρότηση επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων (άρ.18,παρ.9Ν3467/2006) για τη στέγαση σχολ. Μονάδων στο Δήμο Χαλκιδέων’
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
15. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων΄
16. Περί Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής εργατικών κατοικιών Αγίας Μαρίνας» στον Ο.Ε.Κ. Χαλκίδας ΙΙ
17. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2008
18. Περί έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και έγκριση μετατροπής της ΔΕΠΑΧ από αμιγή σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Χαλκιδέων