28 θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Μαΐου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Μαΐου 2008 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 1) Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 2) Περί 5ης Παράτασης χρον/τος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» 3) Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 4) Περί έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Γ ΦΑΣΗ)» 5) Περί έγκρισης 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΕΣ» 6) Περί επικαιροποίησης της υπ΄αρ. 119/2002 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 7) Περί παραχώρησης χώρων στάθμευσης ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 158/2008 ). 8) Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 192/2008 ). 9) Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 204/2008 ). 10) Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 205/2008 ). 11) Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 282/2008 ). 12) Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 283/2008 ). 13) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 43/08 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για «Μείωση τιμολογίου ύδρευσης ΔΕΥ Ανθηδώνας» 14) Απολογισμοί Σχολείων 2007 15) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 1/08 απόφαση Δ.Σ. της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας που αφορά τον προϋπολογισμού οικ. ετ. 2008 16) Περί ορισμού εκπροσώπου σε επιτροπή (αρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20) 17) Περί ορισμού εκπροσώπου σε επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς. 18) Σύσταση της Σχολικής Επιτροπής του 32ου νηπιαγωγείου. 19) Σύσταση της Σχολικής Επιτροπής των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Ευβοίας ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 20) Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας ύστερα από άκαρπο διαγωνισμό . 21) Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρικών – υδραυλικών υλικών έργων αυτεπιστασίας ύστερα από άκαρπο διαγωνισμό. 22) Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών ασφαλτόστρωσης έργων αυτεπιστασίας ύστερα από άκαρπο διαγωνισμό. 23) Περί επικαιροποίησης τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης . 24) Περί κατανομής της 1ης δόσης ΣΑΤΑ. 25) Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2008 26) Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπραχθέντων του Δήμου Χαλκιδέων 27) Περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 28) Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς .