Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύβοιας την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 και ώρα 7.00 το απόγευμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
2.Έγκριση σχεδίου Π.Σ. της Ν.Α., της ΝΕΛΕ και της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δράσεις για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Ν.Α. Ευβοίας για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ και στα διακρατικά προγράμματα της Ε.Ε.».
3.Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. της μελέτης – πρότασης για την ένταξη των πεδινών περιοχών του νομού Ευβοίας (κεντρική Εύβοια) στο Ε.Π. Αλ. Μπαλτατζής (Π.Α.Α.) 2007-2013 του άξονα 4 (Leader του Π.Α.Α.) του ΥΠΑΑΤ «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader».
4.Κατάρτιση ΣΑΝΑ/8 έτους 2009.
5.Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου νομού Ευβοίας» έτους 2009 από πιστώσεις ΤΕΟ στο πρόγραμμα έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς μέσω Ν.Α. πλην Π.Δ.Ε. και Κ.Α.Π.
6.Αποκατάσταση – επέκταση αποχετευτικού δικτύου και αποπεράτωση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) Σκύρου.
7.Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Νομαρχιακού Συμβουλίου στην 3η Νομαρχιακή Επιτροπή.
8.Συμμετοχή της Ν.Α. Ευβοίας στη Διαδημοτική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ.
9.Αναχρηματοδότηση υφισταμένου δανείου και σύναψη δανείων για τις ανάγκες της Ν.Α. Ευβοίας.