Η Α.Κ.Ο.Α. συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, με το μέλος της σ. Κώστα Δαύλια.