H υστέρηση των υποδομών στην Εύβοια. Η συζήτηση στη Βουλή. Οι υποσχέσεις σκοντάφτουν στην αναξιοπιστία της Σημιτικής περιόδου του ΠΑΣΟΚ. Ο Υπουργός ελέγχεται ανημέρωτος. Όλα τα επιχορηγούμενα έργα στην Εύβοια έχουν διακοπεί. Το φάσμα της ανεργίας διευρύνεται αναφέρει στο πάρακάτω άρθρο του ο Βασίλης Κεδίκογλου προς τα τοπικά ΜΜΕ:

Το σύνολο των Μ.Μ.Ε. του Νομού Ευβοίας την παρελθούσα εβδομάδα ασχολήθηκε με την συνάντηση του Νομάρχη και των Βουλευτών της Κυβερνητικής παράταξης με τον Υφυπουργό υποδομών, καθώς και με όσα ανέπτυξε στην Βουλή ο ίδιος Υφυπουργός κατά την συζήτηση με βουλευτή της Αντιπολίτευσης. Θέμα και της συνάντησης και της συζήτησης ήταν τα έργα υποδομής στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα οδικό δίκτυο, Νοσοκομείο Χαλκίδας, Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, φράγμα Μανικίων, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα κ.λ.π.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

 Η υστέρηση του Νομού μας σε υποδομές είναι κραυγαλέα, οι επιπτώσεις στην απασχόληση και το εισόδημα τραγικές και η απογοήτευση του λαού, πολύ μεγάλη. Απόλυτα δικαιολογημένη. Ένας τόπος με πλήθος πλουτο – παραγωγικών πηγών, δίπλα στην πρωτεύουσα σε υστέρηση. Η Νότια Καρυστία δεν έχει φως δρόμο και νερό, πολυσύχναστοι δρόμοι (Αιδηψός – Λίμνη, Κύμη – Στόμιο), απειλούν και απειλούνται με καταπτώσεις ενώ το Δερβένι έστειλε σήμα κινδύνου.

 Ο Υφυπουργός κάλεσε μόνον τους βουλευτές, της συμπολίτευσης. Γιατί μόνον αυτούς; Τι είχε ή ωφελούσε να κρύψει. Πως συνάδει αυτό με την αρχική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου: «Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων». Πως συντρέχει αυτό με την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου για διαχωρισμό Κυβέρνησης και Κόμματος και τέλος πως συμβιβάζεται η χωριστή συνάντηση με τις αρχές του ΠΑΣΟΚ «της ανοιχτής δημοκρατικής δράσης» και «της συμμετοχής όλων, στις αποφάσεις που τους αφορούν».

 Τον διαχωρισμό αυτό έκαμε η προηγούμενη Κυβέρνηση, δεν τον έκαμε ποτέ ο Νομάρχης Α. Μπουραντάς και συνιστάται να μην επαναληφθεί. Τα έργα, όπως ορθώς επισημάνθηκε, δεν ανήκουν σε Κυβέρνηση και Κόμματα. Ανήκουν σε όλο το λαό.

 Τόσον κατά την συνάντηση όσο στην Βουλή ελέχθησαν απόψεις και διατυπώθηκαν αιτιολογίες ελεγχόμενες για την ακρίβεια τους.

 1. Η δημοπράτηση της παράκαμψης Βασιλικού έγινε μέσα Αυγούστου. Δεν δικαιολογείται, έως τα μέσα Νοεμβρίου να μην έχει συναφθεί η σύμβαση. Ο νόμος προβλέπει, για τον προέλεγχο ανώτατο χρονικό διάστημα, νομίζω ενός μηνός. Ο Υφυπουργός να αναζητήσει τους λόγους ή να μεριμνήσει για την επίσπευση.

 2. Προ των εκλογών μας ανακοινώθηκε ότι η μελέτη της παράκαμψης Αμαρύνθου περατώθηκε και διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ για την σύνταξη του φακέλλου δημοπράτησης. Το γραφείο του Υφυπουργού φαίνεται δεν είναι ορθά ενημερωμένο.

 3. Το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αποφασίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με Υπουργό τον Αλέξ. Παπαδόπουλο και μάλιστα με τον χαρακτηρισμό επείγον και έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής. Για την έναρξη της κατασκευής απαιτείται άδεια οικοδομής. Η άδεια οικοδομής εμπεριέχεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας η οποία εγκρίνει και τις παρεκκλίσεις από τους οικοδομικούς κανονισμούς που εφαρμόστηκαν στη σύνταξη της μελέτης. Το έργο μελετήθηκε με όρους κατά παρέκκλιση των οικοδομικών κανονισμών. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ήσαν ενήμερες και είχαν προεγκρίνει τις παρεκκλίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και σε άλλα όμοια νοσοκομεία Αγρινίου, Δράμας, Κατερίνης, Κέρκυρας, Σερρών.

 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπογράφτηκε από όλη την διοικητική ιεραρχία, Τμηματάρχη, Διευθυντή, Γενικό Διευθυντή και τον Γενικό Γραμματέα και προ των εκλογών, διαβιβάστηκε στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ όπου και παραμένει, προς υπογραφή. Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους επί τόσο καιρό έμενε ανυπόγραφη η απόφαση από τον προηγούμενο Υπουργό, το Κράτος έχει συνέχεια. Η απόφαση νομίμως προωθήθηκε και έπρεπε δύο μήνες τώρα να έχει υπογραφεί και το έργο να αρχίσει Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η οικονομική κρίση θα καταπολεμηθεί και με την προώθηση της παραγωγικής οικονομίας όπου κύριος μοχλός προώθησης είναι οι Δημόσιες Επενδύσεις. Θέση ορθή.

 4. Επέκταση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας: Για την έναρξη της κατασκευής και εδώ απαιτείται η άδεια οικοδομής, για την έκδοση της οποίας η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας εζήτησε μελέτη διάθεσης των αποβλήτων η οποία από την ΔΕΠΑΝΟΜ, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε. Η άδεια οικοδομής αδικαιολόγητα καθυστερεί, φοβούμαι από πλευράς εργολάβων.

 5. Φράγμα Μανικίων : Η κατασκευή του έχει προχωρήσει και για την ολοκλήρωση του απαιτούνται πιστώσεις από Εθνικούς πόρους, οι οποίες δεν υπάρχουν. Το έργο έχει διακοπεί με κίνδυνο τα κατασκευασμένα τμήματα να καταστραφούν. Προ του αδιεξόδου κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ στο Αλιβέρι, προ διετίας, βουλευτής του Νομού μας εζήτησε από την ΔΕΗ να αναλάβει αυτή την αποπεράτωση του Φράγματος με αντάλλαγμα την απόληψη υδάτων για τα θερμικά της εργοστάσια στο Αλιβέρι, αφού πρώτα διατεθούν τα αναγκαία και απαραίτητα νερά για ύδρευση των οικισμών. Η ΔΕΗ φυσικά να χρησιμοποιήσει τα νερά του φράγματος και για ηλεκτροπαραγωγή. Είναι γνωστόν ότι η πρόταση έγινε αποδεκτή, οι υπηρεσίες της ΔΕΗ προχώρησαν σε αναθεώρηση της μελέτης και διαπιστώθηκε ότι τα, πλέον της ύδρευσης, ύδατα είναι αρκετά για τις ανάγκες της ΔΕΗ με την προσθήκη και μικρού Υ/Η σταθμού. Κατόπιν αυτού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο κύριος του έργου, απόφαση της με την οποία αποφαίνεται πως συμφωνεί με την εκχώρηση του έργου στη ΔΕΗ, υπό τον όρο η ΔΕΗ να παραδώσει συγκεκριμένη ποσότητα υδάτων σε ορισμένη θέση εκεί όπου θα αναπτυχθούν τα διυλιστήρια των υδάτων. Ενώ αναμενόταν η εκχώρηση του έργου στη ΔΕΗ παρενεβλήθηκαν οι εκλογές. Να σημειώσουμε ότι η αναθεώρηση προβλέπει ανύψωση του φράγματος, προς αύξηση της χωρητικότητας και κόστος αποπεράτωσης, με την ανύψωση, μειωμένο σχετικά με το αρχικό, στο 50%.

 Η αναθεώρηση στηρίζεται σε σπουδαία ιδέα σύλληψης, θεωρώ ότι είναι η μοναδική λύση προ του οικονομικού αδιεξόδου και από την θέση αυτή απονέμω έπαινο στις υπηρεσίες της ΔΕΗ και ιδιαίτερα στην υπό τον κ. Γεωργιόπουλο ομάδα.

 H συνέχεια του Κράτους επιβάλλει η ΔΕΗ να συνεχίσει την προσπάθεια και να ολοκληρώσει το έργο και προς μέγιστο δικό της όφελος.

 Συνεπώς το έργο μπορεί άμεσα να αρχίσει και να ολοκληρωθεί η παροχή νερού προς διύλιση και πόση. Πιστώσεις από πλευράς Κυβερνήσεως δεν απαιτούνται, απαιτείται μόνον η πολιτική βούληση και φυσικά η ενεργοποίηση των Δήμων για την σύσταση φορέα υδροδότησης.

 Γενικότερα διαβάσαμε στον τύπο ότι πλήν όσων παραπάνω σχολιάζονται ο Υφυπουργός κατά την συνάντηση «δεσμεύτηκε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της παράκαμψης Βασιλικού» και ότι για το έργο «της παράκαμψης Χαλκίδας (Χαλκίδα – Ψαχνά) δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση θα το εντάξει στο ΕΣΠΑ στην πρώτη αναθεώρηση του συγκεκριμένου προγράμματος». Αμφότερες οι δεσμεύσεις είναι θετικές και εφικτές, αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα της απόφασης ένταξης στον συγκεκριμένο Υφυπουργό.

 Διαβάζουμε ακόμη στον τύπο: «Για την παράκαμψη της Αμαρύνθου θα επιδιωχθεί η ένταξη του έργου σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα» και ακόμη ‘’όσον αφορά στο τμήμα του βορείου οδικού άξονα, Ψαχνά – Ιστιαία, συμφωνήθηκε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να χαρακτηριστεί και αυτό ως «Διευρωπαϊκό Δίκτυον» ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

 Οι κολακευτικές δηλώσεις περί προσπάθειας χρήσιμο είναι να σταματήσουν. Στα προγράμματα, κάθε είδους, εντάσσονται έργα τα οποία επιλέγει η Ελληνική Κυβέρνηση και …….θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια» είναι άνευ αξίας. Αν η Κυβέρνηση θέλει, δηλ. διαθέτει την συγκεκριμένη βούληση, τα έργα θα ενταχθούν, αν όχι θα μείνουν για μετά το 2025.

 Τέλος επειδή η Εύβοια εντάσσεται στον στόχο 2. των προγραμμάτων και εξ΄ αυτών περιορίζεται σημαντικά η ένταξη έργων υποδομής στο ΕΣΠΑ. Ο Υφυπουργός εδήλωσε ότι «θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση ενός Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος από Εθνικούς Πόρους, με στοχευμένες δράσεις στο οποίο θα ενταχθούν και άλλα έργα με προτεραιότητα το φράγμα ΣΕΤΑ – ΜΑΝΙΚΙΑ.

 Για το φράγμα αναφέρθηκε η παραπάνω λύση. Ο Υφυπουργός ελλείψει Γραμματέα Περιφέρειας δεν είχε πλήρη ενημέρωση.

 Ένα μερικό Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα διαμορφώθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση ύψους 45 εκατ. ΕΥΡΩ και οι πιστώσεις περιελήφθησαν στη ΣΑΕ 766/2009. Τα έργα ανήκουν στο Λαό και οι Κυβερνήσεις έχουν συνέχεια. Αυτό το πρόγραμμα είναι ευρύτερα αποδεκτό και πρέπει να προχωρήσει, όπως αρχικά αποφασίστηκε και όχι όπως ένας άθλιος και απολίτικος Γραμματέας το ετροποποίησε. Οι πιστώσεις να μην αφαιρεθούν από την Κάρυστο και το Λιμάνι του Μαντουδίου ώστε αυτό με τα διατεθέντα από το ΠΕΠ 8,00 εκατ. ΕΥΡΩ να αποκτήσει λειτουργικότητα, δηλ να κατασκευαστεί σε στάδιο ώστε να πλευρίσει πλοίο/ ανοικτής θαλάσσης. Το πρόγραμμα αυτό (τα έργα της ΣΑΕ 766/ 2009) πρέπει να ολοκληρωθεί και να συμπληρωθεί με τα άλλα 15,00 εκατ. ΕΥΡΩ από τα οποία είχε υποληφθεί η Εύβοια.

 Δεν χρειάζεται να δηλώνεται «θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση ενός Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος……..». Η Κυβέρνηση αυτή είναι ισχυρή και αν θέλει μπορεί. Άλλωστε τα συζητούμενα έργα είναι από τις πλέον αναγκαίες και απαραίτητες επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν αν θέλομε να βγούμε από την οικονομική κρίση.

 Για την πολιτική ηθική του θέματος της υστέρησης των επενδύσεων οφείλομε να επισημάνουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση φέρνει ένα βάρος: Το βάρος της αναξιοπιστίας των Κυβερνήσεων Σημίτη. Η υστέρηση των υποδομών στην Εύβοια διαμορφώθηκε στην Σημιτική περίοδο 1996 – 2004. Tότε ούτε ένα έργο και από τα ενταγμένα δεν χρηματοδοτήθηκε, παρά τις πιέσεις, με κορύφωμα αναξιοπιστίας το γεγονός ότι προ των εκλογών του 2000 ο αλήστου μνήμης Πρωθυπουργός μιλώντας στο λαό της Χαλκίδας, στο στρογγυλό, είπε το μνημειώδες ψέμα : «Ευρίσκομαι ενώπιων σας όχι να υποσχεθώ αλλά να δεσμευτώ». Απαρίθμησε αναλυτικά σειρά δεσμεύσεων και έργων ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Ούτε τα καθυστερούμενα ημερομίσθια των ανέργων του Μαντουδίου κατεβλήθησαν για τα οποία δεσμεύτηκε ότι «θα καταβληθούν μέχρι δεκάρας»!!. Καταβλήθηκαν το 2006. Σε εκείνες τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ έλαβε πανελλαδικώς 40,3% και στην Εύβοια 47%!!!.

 Σε καμμιά περίπτωση δεν θεωρούμε την σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέχεια των Σημιτικών, οφείλει όμως, η παρούσα Κυβέρνηση, να καλύψει την έλλειψη πίστεως με την οποία έχει χρεώσει ο λαός, το Κόμμα του ΠΑΣΟΚ.

 Πριν όμως και πάνω από όλα τα προηγούμενα η Κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει τις πληρωμές των εκτελουμένων έργων του 2ου Κ.Π.Σ. Οι πληρωμές όλων των έργων στο νομό μας έχουν διακοπεί και το φάσμα της ανεργίας διευρύνεται. Η Κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτό που προεκλογικά διακήρυξε. Λίγα δισεκατομμύρια, επί πλέον δανεισμός και χρέος δεν χειροτερεύουν, απεναντίας βελτιώνουν την δύσκολη κατάστασή μας.

 Τέλος τα μεγάλα έργα που πρέπει να δρομολογήσει η παρούσα Κυβέρνηση για να έχει το ΠΑΣΟΚ λόγο όπως το 1981- 1989, πλην των δύο αξόνων Βορείου και Νοτίου, είναι η ολοκλήρωση του Λιμανιού του Μαντουδίου, ο δρόμος Μαντούδι – Στρόπωνες – Μετόχι, η ολοκλήρωση του οδικού κυκλώματος της Ν. Καρυστίας. ο δρόμος Λιμάνι Κύμης – Χαλκίδα, η δεύτερη Γέφυρα ζεύξης (Βαθύ Αυλίδας – Μπούρτζι) και τα υδραυλικά έργα: αξιοποίηση των τεχνητών Λιμνών των Μεταλλείων, τα φράγματα α) Μονοκαρυάς για την ύδρευση και άρδευση της επαρχίας Ιστιαίας, β) Μαρκατών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και την άρδευση των πεδιάδων Μαντουδίου και Ψαχνών και γ) τα φράγματα, ένα ή δύο, κατάντη της Στενής στα ρεύματα Στενιότικο, Αγίας Κυριακής (Καμπιών) και Μαυρόπουλου για την άρδευση όλου του κατάντη της Στενής πεδίου και του Ληλαντίου, πιθανώς και ηλεκτροπαραγωγή, την απαλλαγή από τις πλημμύρες του Λήλαντα και την ύδρευση ολοκλήρου του πολεοδομικού Συγκροτήματος της Χαλκίδας από Ψαχνά έως και Ερέτρια. Τα αρμόδια δασαρχεία Ιστιαίας και Χαλκίδας έχουν προχωρήσει τις αναγνωριστικές μελέτες, η ΔΕΗ ομοίως και αναμένεται η εκδήλωση της πολιτικής βούλησης. Είθε.