Το γραφείο «ΤεχνοΕπίγνωσις» του Ηλία Γεωργίου – Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc, που εδρεύει στη Χαλκίδα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα και τις δραστηριότητες του, που μεταξύ άλλων είναι η μελέτη και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων επιχειρήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και κανονισμών.


«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 προκυρήχθηκε το πρόγραμμα επιδότησης / ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού, οι οποίες έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας και ο μέσος κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία κυμαίνεται από 30-50 χιλ Euro μέχρι 10 εκ Euro (ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας). Το ποσοστό της επιχορήγησης φθάνει μέχρι το 65 % με ελάχιστο ποσοστό Ίδιας Συμμετοχής το 20 %. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται από 20-30 χιλ Euro μέχρι 300 χιλ Euro (ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης). Οι υποβολές των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα μέσα Ιουνίου και με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλος, οι δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται αφορούν κτίρια και εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμός, εξοπλισμός – εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος, συστήματα αυτοματοποίησης, πιστοποίησης συστημάτων ISO 9001 και 14001, δαπάνες προώθησης και δαπάνες συμβούλων.
Το γραφείο μας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΠΙΓΝΩΣΙΣ – ΗΛΙΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία με αντικείμενο εργασιών τη μελέτη και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων επιχειρήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και κανονισμών, καθώς και στη σχεδίαση / ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων βάσει διεθνών προτύπων ISO (όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 κλπ). Στις δραστηριότητες του γραφείου μας εντάσσονται επίσης υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (συνεργάτης Εξ.Υ.Π.Π), εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και μελετών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου κλπ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για άμεση συνάντηση στο χώρο σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε κατάλληλα και κυρίως να γνωρισθούμε από κοντά με στόχο τη δημιουργία μίας επαγγελματικής συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210 88824 – 6936 51 92 94.

Αργυροκαστρίτου 6 – Χαλκίδα – Εύβοια

email: texnoepignosis@tee.gr