Με εντολή της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κατερίνας Διαμαντοπούλου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας, για το θέμα της καταγραφής και αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από το οδικό δίκτυο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π. Ευμορφόπουλος, ο σύμβουλος Θ. Μπορλόκας, οι διευθυντές τοπικής αυτοδιοίκησης και ΤΥΔΚ των Νομών, καθώς και οι αστυνομικοί διευθυντές των Νομών.
Υλοποιώντας τις οδηγίες και την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποφασίστηκε να μπει ένα οριστικό τέλος στην άναρχη κατάσταση που διέπει την υπαίθρια διαφήμιση, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια και υποβαθμίζει το περιβάλλον. Συνεργεία των υπηρεσιών της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, των δήμων και των αστυνομικών αρχών, καταγράφουν ήδη το σύνολο των διαφημιστικών πινακίδων σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο και θα προχωρήσουν άμεσα στην εκκαθάριση των παράνομων πινακίδων, με προτεραιότητα σε αυτές που υπάρχει μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας. Δίδεται δε προθεσμία τριάντα ημερών, σε όσους έχουν εγκαταστήσει χωρίς άδεια πινακίδες, να τις απομακρύνουν και να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Ανάλογες συσκέψεις θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να παρακολουθείται στενά η πορεία υλοποίησης της δράσης, ο βαθμός ενεργοποίησης των φορέων και ο αριθμός των παράνομων πινακίδων που αφαιρείται κάθε δίμηνο.