Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις θέσεις του για τις κλιματικές αλλαγές με αφορμή τη σύνοδο στην Κοπεγχάγη, που λήγει 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις κλιματικές αλλαγές και όσα προτείνει και διεκδικεί:

1. Διεθνή δεσμευτική συνθήκη για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2020 και κατά 90% έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για τις ανεπτυγμένες χώρες που ευθύνονται για το 75% της κλιματικής αλλαγής, με αυστηρές κυρώσεις για κάθε παραβίασή της.

2. Δέσμευση, με συγκεκριμένες ποσοτικές κατανομές, για επαρκή χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών με 110 δις ετησίως, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όσο και ο περιορισμός των εκπομπών τους, με διαχείριση των κονδυλίων απο τον ΟΗΕ.  

3. Την αναγόρευση της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς – βιομηχανία, γεωργία, κτηριακός τομέας, μεταφορές, συγκοινωνίες κ.λ.π. – σε κεντρικό στόχο της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής.

4. Ο τομέας της παραγωγής ενέργειας ως ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή να απεγκλωβιστεί απο τη μέγγενη του κέρδους.

5. Ταχεία απεξάρτηση απο τα ορυκτά καύσιμα με στροφή στις ΑΠΕ

6. Καμία νέα εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας. Διεθνής έλεγχος των υπαρχουσών και χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμό τους.

7. Κατάργηση των νεοφιλελεύθερων ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο, που επιχειρούν να αναζητήσουν λύση στα χρηματιστήρια ρύπων…

8. Άμεσα δεσμευτικά μέτρα για την ανακοπή της αποδάσωσης και την προώθηση μεγάλης κλίμακας αναδασωτέων και αναγέννησης των τροπικών δασών αλλά και των τεράστιων δασικών εκτάσεων που αποτεφρώνονται απο πυρκαγιές.

9. Άμεσες δράσεις για την εξοικονόμιση υδάτινων πόρων, την αναδιάρθρωση των υδροβόρων καλλιεργειών, την αντιστροφή της σχέσης φυσικής – ζωικής παραγωγής και τη στροφή απο τα μαζικά μοντέλα γεωργίας στη συνεταιριστική και μικρής κλίμακας τοπική γεωργική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με σεβασμό στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων

10. Απαγόρευση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

(υπάρχει σχετικό βίντεο)