Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

 

Οπότε και θα συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας το νέο Προεδρείο του ΕΚΕ. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΑΣΚ – Σ έβγαλε 10 έδρες, η Ταξική Ενότητα 3 έδρες και η ΔΑΚΕ 2 έδρες.