Επιστολή έστειλε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και το Σωματείο εργαζομένων στη ΝΕΟΣΕΤ στον Υπουργό Εργασίας για τις απολύσεις που συνεχίζει η εταιρεία.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Θα θέλαμε να καλέσετε συμφιλιωτική σύσκεψη με τις διατάξεις του αριθμ. 13 του Νόμου 1876/90, όσον αφορά την εταιρεία ΝΕΟΣΕΤ, που βρίσκεται στο Νομό Ευβοίας, Δήμο Ληλαντίων, Δ.Δ. Βασιλικού. Παρ’ όλο που η εταιρεία έχει ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 1892/90 και 3299/04, βάσει των οποίων, όχι μόνο απαγορεύονται οι απολύσεις για ένα πολυετές διάστημα αλλά δεσμεύεται σε νέες θέσεις εργασίας, έχει απολύσει τουλάχιστον 90 εργαζόμενους πα΄ρανομα και καταχρηστικά για εμάς. Σήμερα, 22/2/2010, συνεχίζει τις παράνομες ενέργειές της, προχωρώντας σε 5 ακόμα απολύσεις εργαζομένων. Παραβιάζουν ασύστολα την Εργατική Νομοθεσία, δεν εφαρμόζουν Σ.Σ.Ε. απο το 2007, δε σέβονται το Ν.1264/82 και περιφρονούν τα ίδια όργανα της συντεταγμένης πολιτείας. Δε διαβουλεύονται με το Σωματείο (εκδικητικά). Δεν προσέρχονται στις προσκλήσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, του Νομάρχη και των προκατόχων σας. Θα παρακαλούσαμε άμεση ανταπόκρισή σας.