Λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών αυτής της Εβδομάδας, η ΕΣΠΕΡΙΔΑ του 9ου Π. Τ. Αν. Στερεάς του Ο.Ε.Ε. με θέμα:  «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 20010, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους Εισηγητές.