Η ερώτηση του Βαγγέλη Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας για τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του ΓΝΝ Χαλκίδας συζητήθηκε στην Ολομέλειρα της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας κος Λυκουρέτζος είπε πως προκηρύχθηκαν 3 θέσεις γιατρών και οι οποίες καλύφθηκαν, ε

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 Η ερώτηση έθετε τρία βασικά ζητήματα:

·Γιατί το Υπουργείο δεν καλύπτει τις κενές θέσεις σε προσωπικό τουλάχιστον στους νευραλγικούς τομε