Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης, με αφορμή το με αρ. πρωτ. 26286/11-6-2009 εγγράφου του Αντινομάρχη κ. Δ. Ξυγκόγιαννη, για το θέμα της λαϊκής του Σαββάτου, απέστειλε απαντητική επιστολή, στην οποία επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 58/8-4-2005 η Ν.Α. Εύβοιας έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την οριοθέτηση, την αρίθμηση και τη διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθώς και για την τοποθέτηση των επαγγελματιών και παραγωγών.
2. Περαιτέρω, δυνάμει του ανωτέρω Π.Δ., το Δ.Σ. του Δ. Χαλκιδέων δύναται να επανέλθει και να τροποποιήσει την υπ. αρ. 55/09 απόφασή του, μόνο στην περίπτωση της απόρριψης της γνωμοδότησής του από το Ν.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση του Δ.Σ. πάσχει απολύτου ακυρότητας. Συνεπώς, το Δ.Σ. του Δ. Χαλκιδέων δεν νομιμοποιείται να επανέλθει για την τροποποίηση της υπ. αρ. 55/09 πρότασης του, ελλείψει απορριπτικής απόφασης του Ν.Σ.
3. Η απόφαση του Δ.Σ. προέβλεπε τη διάνοιξη του συνόλου των προβλεπόμενων δρόμων από το Σχέδιο Πόλης. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω της απόφασης της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής να προτάξει το συγκεκριμένο χώρο, ως πρώτη χρονικά επιλογή για τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η εφαρμογή του Σχ. Πόλης της περιοχής.
4. Σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, θα πρέπει επιτέλους να μειωθούν οι διαστάσεις της και η χωρική έκταση που καταλαμβάνει ώστε να αποτελεί πράγματι λαϊκή αγορά συνοικίας, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, και όχι εμποροπανήγυρη. Αντίθετα μέχρι πρόσφατα χορηγούνταν άδειες παραγωγών για τη λαϊκή του Σαββάτου από την Διεύθυνση Εμπορίου, παρά τον υπερκορεσμό της.
5. Ο Δήμος Χαλκιδέων και ο λαός της Χαλκίδας αναλαμβάνει το τεράστιο κόστος για την καθαριότητα (δεκάδες εργαζόμενοι, απορριμματοφόρα κ.λ.π.) των λαϊκών αγορών και αυτό χωρίς να εισπράττει την προβλεπόμενη αποζημίωση. Θεσμικά θα έπρεπε να αναγνωρίζεται και το δικαίωμά του να χωροθετεί τις λαϊκές αγορές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδεμία πρόταση του Δ.Χ. έχει γίνει δεκτή εν συνόλω από το Ν.Σ.

Παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας. Η κείμενη νομοθεσία προσδιορίζει ρητά τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών μας, συνεπώς η επιχείρηση μετακύλισης ευθυνών προκαλεί αδικαιολόγητη σύγχυση στους πολίτες«.