Σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων του Δήμου Χαλκιδέων για το 2011 και τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη «ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ» με επικεφαλής τον Γιώργο Βλαχογεώργο, επισημαίνει τα εξής: 

Η θέση της παράταξής μας για το 2011 συνοπτικά είναι η παρακάτω:
 
Παρά το ότι αναγνωρίζουμε την οικονομική δυσπραγία του Δήμου, λόγω της κυβερνητικής μνημονιακής πολιτικής που συνίσταται στην αφαίρεση πόρων και την προσθήκη αρμοδιοτήτων, σημειώσαμε την ολιγωρία ή και την αδιαφορία του Δήμου για μια σειρά θέματα, όπως είναι:
· η ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου- φαρμακείου-ιατρείου
· η απλή επανάληψη καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, χωρίς νέα πνοή και φαντασία
· η αδιαφορία για την εφαρμογή νόμων και κανονισμών, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της πόλης από τα άτομα με αναπηρίες
· η μη αξιοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την εκπόνηση έργων με αυτεπιστασία
· η κατάσταση της καθαριότητας που σε πολλά σημεία του Δήμου είναι άσχημη και η ολιγωρία για την προώθηση της ανακύκλωσης αφού ούτε κάν κάδοι ανακύκλωσης δεν έχουν εγκατασταθεί
· επίσης η ανυπαρξία σχεδιασμού για την απόκτηση του οικοπέδου του Δάριγκ
· η ολιγωρία για την εκπόνηση πρότασης για την μεταφορά του λιμανιού της Χαλκίδας
· η έλλειψη εκπεφρασμένης πρότασης για τον οργανισμό του νέου Νοσοκομείου της Χαλκίδας όποτε αυτό κατασκευασθεί
· η μη λειτουργία των ΚΑΠΗ στον Μύτικα και στο Αφράτι.
· η μη ανάρτηση των πρακτικών συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων στην ιστοσελίδα του Δήμου,ώστε ο κάθε δημότης να γνωρίζει πως τοποθετείται ο καθένας για το κάθε θέμα.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολούθησε είχαμε θέση προ ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ενημέρωση για την παρουσία του Δημάρχου κατά την συνεδρίαση του ΚΑΣ με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο της Δημοτικής ενότητας Αυλίδος που σχετίζεται με την μεταφορά του λιμανιού της Χαλκίδας.
2. Την στάση του Δήμου Χαλκιδέων κατά τον πλειστηριασμό της 29/2/2012 του οικοπέδου της εταιρείας «Δάριγκ» και τις προθέσεις σχετικά με το θέμα.
3. Την πρόοδο της δημιουργίας κοινωνικού παντοπωλείου, αλλά και την πρόθεση για την δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου και ιατρείου.

Στο πρώτο ο κ Δήμαρχος επιφυλάχθηκε να μας ενημερώσει περιμένοντας να φανούν οι διαθέσεις του ΚΑΣ.

 Στο δεύτερο απήντησε ότι μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη η αγορά του οικοπέδου από τον Δήμο αφού δεν έγινε δυνατή η δανειοδότηση του από κάποια τράπεζα. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να περιέλθει η ιδιοκτησία του οικοπέδου σε ιδιώτη, αφού από το 1937 η χρήση του οικοπέδου είναι αυστηρά βιομηχανική και ο ίδιος δεν προτίθεται σε καμιά περίπτωση να αλλάξει την χρήση γης παρά μόνον στην περίπτωση που το οικόπεδο αγοραστεί από τον Δήμο.

Για αυτό το τελευταίο έδωσε κάποια ελπίδα λέγοντας ότι πλέον ίσως είναι δυνατή η αγορά του οικοπέδου σε συνεργασία με την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας, έτσι ορίστηκε σύσκεψη την Τετάρτη 7/3/12 παρουσία του αντιπεριφερειάρχη των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του ΤΕΕ και των εργαζομένων για την διερεύνηση αυτής της δυνατότητας.
 Στο τρίτο θέμα ο Δήμαρχος απέδωσε την καθυστέρηση στην έλλειψη νομικού και θεσμικού πλαισίου, απάντηση που δεν μας ικανοποίησε πλήρως.

 Στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν διαφοροποιηθήκαμε στα εξής:
· Δεν ψηφίσαμε την πρόταση για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την καθαριότητα λέγοντας ότι δεν νοείται εποχιακό προσωπικό για την υπηρεσία αυτή και αφού καλύπτει πάγιες ανάγκες θα έπρεπε να είναι μόνιμο. Συμπληρώσαμε ότι θα υπερψηφίζαμε μια πρόταση που θα κινητοποιούσε τους Δήμους της Χώρας που θα έφτανε έως και σε κατάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να αρθεί η απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
· Στο θέμα της κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείου Δοκού, συμπληρώσαμε ότι θα πρέπει να δεσμευθούμε στην προσπάθεια μη κατάργησης του σχολείου, όπως το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να κάνει και έτσι εκφράσθηκε η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου.

Για το ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ

Βλαχογεωργός Γιώργος