Ο Β.Κεδίκογλου επισημαίνει τους κινδύνους, για την εξέλιξη έργων υποδομής στο Νομό, που κρύβουν οι παρεμβάσεις ΤΕΕ και πολιτών, οι οποίοι επιδεικνύουν υπερευαισθησία, λησμονώντας την ανάγκη της Εύβοιας για ανάπτυξη. Η ανακοίνωση του Β.Κεδίκογλου είναι η παρακάτω:    

«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Νομάρχη Ευβοίας σχετικά με τον φόβο να μπλοκαριστούν τα έργα της περιφερειακής σύνδεσης της Χαλκίδας με Αρτάκη και Βασιλικό από προσφυγές «ανησυχούντων και ευαίσθητων πολιτών» –  απόλυτη δικαιολογημένη, Κραυγή αγωνίας του Νομάρχη, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τη μέγιστη ζημιά που θα προκληθεί στην Κοινωνικοοικονομική ζωή και την πρόοδο του τόπου, από μια τέτοια πρωτοβουλία και  η εξέλιξη στο Διοικητήριο, στο κτίριο του Κ.Τ.Ε.Λ. αλλά και τα έργα του Σιδηροδρόμου επιβάλλουν, θεωρώ, κάποιες διευκρινίσεις:
1. Δεν γνωρίζω πόσο ευτυχής είναι η Κοινωνία από την προσφυγή των πολιτών για το Διοικητήριο. Όλες οι αποφάσεις δεν μπορεί να είναι σύμφωνες με μας ενώ πολλά γενόμενα τα νομιμοποιεί ο νόμος και ο χρόνος και οφείλουμε να συμμορφωθούμε. «Τα γενόμενα ουκ απογίγνονται». Η προσφυγή ήταν μια πολιτική απόφαση και όπως όλες οι πολιτικές αποφάσεις κρίνεται από το αποτέλεσμα, το οποίον δεν ήταν παρά καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και μεγάλη οικονομική ζημιά.

2. Τόσο στο κτίριο του Κ.Τ.Ε.Λ. όσον και για τα έργα του Σιδηροδρόμου (O.Σ.Ε.) παρενεβλήθη το περιφερειακό τμήμα του Τ.Ε.Ε. Ας ξεκαθαρίσουμε το Τ.Ε.Ε. είναι τεχνικός σύμβουλος, ούτε νομικός, ούτε οικονομικός. Όπως κάθε σύμβουλος αποφαίνεται και απαντά όταν ερωτηθεί, τότε ενεργοποιείται ο τίτλος και το ρόλος. Ποτέ οίκοθεν. Φυσικά η γνώμη του μπορεί να μην γίνεται αποδεκτή.
Το Τ.Ε.Ε. δεν είναι αστυνομία κατασκευών, ούτε χωροφύλακας. Η ανακοίνωσή του Τ.Ε.Ε. νομιμοποιείται, για ένα θέμα μόνον όταν απηχεί τις απόψεις του ως αναξαρτήτου Οργανισμού, χωρίς να κάνει χρήση ιδιοτήτων που του παρέχει ο νόμος διαφορετικά η ενέργεια κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί ως παρακρατική δραστηριότητα αφού δεν είναι το κατ’ εξοχήν νόμιμο αρμόδιο όργανο. Αν έχει αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα μιας σύμβασης και θεωρεί ότι νομιμοποιείται, να εμπλακεί, να αναφερθεί αρμοδίως – στους εκπροσώπους του κυρίου του έργου στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (αυτό επιβάλλει η καλή πίστη) και αν διαπιστώσει ποινικές παραβάσεις και ολιγωρία των αρμοδίων να προβεί στην μήνυση. Απ’ ευθείας μηνυτήρια αναφορά από ένα τεχνικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ερωτήματα σκοπιμότητας δημιουργεί και δίψα δημοσιότητας υποδηλώνει. Η μήνυση είναι ρόλος αστυνομικός, δεν είναι ρόλος συμβούλου. Δίπλα στο Τ.Ε.Ε. στεγάζεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, αρμόδιο όργανο να εκφραστεί για νομιμότητα, στο οποίο μπορούσε να αποτανθεί. Το Τ.Ε.Ε. και οι ανησυχήσαντες πολίτες είναι περισσότερο ευαίσθητοι;
Η απ’ ευθείας αναφορά στον Εισαγγελέα υποσκάπτει το κύρος των Οργανισμών, κατά των οποίων στρέφεται ενώ αυτοί χρειάζονται περιφρούρηση και προστασία.
Η διαδικασία της απ’ ευθείας μηνυτήριας αναφοράς είναι επιζήμια. Αν η αναφορά τεθεί στο αρχείο οι καταγγελλόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να απαντήσει με συκοφαντική αγωγή και μήνυση; Που πάμε τότε, όταν δύο Κρατικού ενδιαφέροντος όργανα  αλληλοκατηγορούνται;
Επομένως ποια η σκοπιμότητα της μηνυτήριας αναφοράς;

3. Ιδιαιτέρας προσοχής και σχολιασμού από τα Μ.Μ.Ε. και τους Blogers πρέπει να τύχει η κραυγή αγωνίας του Νομάρχη για τυχόν προσφυγές σχετικές με την διέλευση των περιφερειακών οδών. Κάθε αίτημα παρέμβασης προς τα Διοικητικά Δικαστήρια είναι καταστροφικό. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι για να πάμε από το Βασιλικό στην Αρτάκη θα περάσουμε από την Ευβοιώτικη γη. Δεν μπορούμε να πάμε μέσω Κοκοσάλεσι ή μέσω της Κίνας. Οφείλουμε σεβασμό και εμπιστοσύνη στις Υπηρεσίας μας, στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν είμαστε εμείς περισσότερο Πατριώτες. Να κατανοήσουμε ακόμη πως κάθε δρόμος που διανοίγεται φέρνει υπεραξίες, δραστηριότητα και πλούτο, που υπερκερνά τις όποιες οχλήσεις και πρέπει να επιταχύνουμε την κατασκευή του.
Ο νομός έχει έλλειψη βασικής υποδομής, Εθνικής και Περιφερειακής, να κατανοήσουμε, την σημασία της έλλειψης και να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται θυσίες και από εμάς τους Ευβοιώτες».