Δεύτερη  επιστολή προς τον  Νομάρχη,  τον πρόεδρο  του  Νομαρχιακού Συμβουλίου, τους αντινομάρχες  υγείας  και περιβάλλοντος, έστειλε  η  Σοφία  Ντούρου, ζητώντας, για την Τετάρτη 29  Ιούλη  2009  συζήτηση  προ  ημερήσιας διάταξης  για το πρόβλημα με το  εξασθενές  χρώμιο  στην  Εύβοια.

Ολόκληρη η επιστολή της  ΝΑΣ  έχει  ως  εξής:
«Κύριε πρόεδρε
Επαναφέρουμε την πρότασή μας για τη σύγκλιση του Ν.Σ. με κύριο θέμα το πρόβλημα της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου σε περιοχές της Εύβοιας(Αυλίδα, Ψαχνά, Αρτάκη κ.λ.π.).
Είναι δικαίωμα των κατοίκων να ενημερωθούν και υποχρέωση της Ν.Α. Εύβοιας να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όπου υπάρχει.
Ζητάμε να τεθεί το ζήτημα αυτό προ  ημερήσιας διάταξης την Τετάρτη  29/7/09. Να ενημερωθούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Έχουμε εδώ και δύο χρόνια περίπου ζητήσει:
– Να γίνει έλεγχος και καταγραφή-σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες που κατατίθενται-ποιες είναι οι ρυπαίνουσες επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νομό και πώς ρυπαίνουν(αέρα, νερό, υδροφόρο ορίζοντα κ.λ.π.) καθώς και πώς παρακολουθούνται.
– Αν υπάρχουν επιχειρήσεις που δόθηκαν άδειες τελικής διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να γίνει ανάκληση και επανεξέταση των αδειών. Αν υπάρχου  επιχειρήσεις που έχουν δοθεί άδειες προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ή μη στερεών αποβλήτων να αρθούν άμεσα οι άδειες.
ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ Ν.Σ.
Επίσης ζητάμε άμεσα:
– Να γίνει έλεγχος στις ύποπτες πηγές με ευθύνη του κράτους. Να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα.
– Ο έλεγχος  στο νερό να γίνει με μετρήσεις για εξασθενές χρώμιο και όχι «γενικά και αόριστα» για ολικό χρώμιο όπως ζητά το ΥΠΕΧΩΔΕ (γιατί άραγε;)και για άλλες βλαβερές ουσίες για τον άνθρωπο.
– Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μόλυνση, να εντοπισθούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι και να παρθούν μέτρα για την αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα.
– Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την υδροδότηση των περιοχών με καθαρό νερό με ευθύνη του κράτους και χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι.
– Να γίνει έλεγχος στα αγροτικά και διατροφικά προϊόντα και να εξασφαλιστεί η αποζημίωση αγροτών-κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί ζημιά.
Ο χρόνος που μπορούμε να κερδίσουμε είναι πολύτιμος.
Οι κάτοικοι της Αυλίδας αγωνιούν δύο χρόνια να δοθεί λύση. Στα Ψαχνά και την Αρτάκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Ζητάμε η Ν.Α. και οι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Το εξασθενές χρώμιο είναι καρκίνος!»