Λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρήθηκε, τροποποιούνται οι ώρες εργασίας στο έργο της υψηλής γέφυρας.

Κατόπιν ενημέρωσης του Δήμου Χαλκιδέων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και την ανάδοχο εταιρία του έργου, οι ώρες των εργασιών συντήρησης της Υψηλής Γέφυρας τροποποιούνται ως εξής:
 
α) από 7/9/2009 έως και 10/9/2009 (ώρες εργασίας από 10 π.μ. έως 6 π.μ. της επόμενης).
β) από 14/9/2009 έως και 17/9/2009 (ώρες εργασίας από 10 π.μ. έως 6 π.μ. της επομένης).
 γ) από 21/9/2009 έως και 24/9/2009 (ώρες εργασίας από 10 π.μ. έως 6 π.μ. της επομένης).
Δηλαδή η γέφυρα θα παραμένει ανοιχτή και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας κάθε ημέρα από 6 π.μ. έως 10 π.μ.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Στο έγγραφο του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ αναφέρεται, ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις στις ώρες εργασίας προέκυψαν, ύστερα από παρατήρηση του φόρτου κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί κατά το δυνατόν η ομαλή διεξαγωγή της.
Σε περίπτωση άλλων τροποποιήσεων, ο Δήμος Χαλκιδέων θα ενημερώσει με νεότερα δελτία τύπου.