Οι Ενάρξεις Τμημάτων των Προγραμμάτων του ΚΕΕ Ευβοίας για το εκπαιδευτικό έτος 2007-2008 συνεχίζονται και το μήνα Νοέμβριο σε Δήμους και Κοινότητες του νομού τόσο στη Χαλκίδα όσο και εκτός Χαλκίδος (Ψαχνά, Πολιτικά και Ερέτρια). Ο αριθμός Εκπαιδευομένων που απαιτούνται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο για να ξεκινήσει κάποιο τμήμα μάθησης είναι 20, και τα τμήματα λαμβάνουν χώρα κατά τόπους σε όλη την Εύβοια, όπου εκδηλωθεί το ανάλογο ενδιαφέρον.

Το Κ.Ε.Ε. Ευβοίας λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2006 και υπάγεται στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου. Προσφέρει  δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, που καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων οδηγεί, ανάλογα με τη διάρκειά τους, στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης» (μέχρι 75 ώρες) και «Πιστοποιητικού Δια βίου Εκπαίδευσης» (πλέον των 75 ωρών). Συνοπτικά τα προγράμματα είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ελληνική Γλώσσα I, II & III (75 Ω) Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)
Δημιουργική γραφή: ΜΜΕ – Λογοτεχνία (από 25 Ω) Ο Εργαζόμενος σε Ελλάδα & Ευρώπη (50 Ω)
Ελληνική Ιστορία-Τοπική Ιστορία (50-25 Ω αντίστοιχα) Σωματική και Ψυχική Υγεία (25Ω)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διατροφή (25 Ω)
Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά -I & II,  στο εργασιακό περιβάλλον & στον τουρισμό (από 50 Ω) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘ. ΧΡΟΝΟΥ
Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης (25 Ω) Ιστορία Τέχνης (50Ω)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός (25Ω)
Μαθηματικά: Εφαρμογές σε καθημερινή ζωή (50 Ω) Εικαστικά: Ζωγραφική, αγιογραφία, γλυπτική, χαρακτική (50Ω)
Μαθηματικά της αγοράς (25 Ω) Μουσεία (25Ω)
Στατιστικές εφαρμογές σε καθημερινή ζωή & οικονομία (50 Ω) Βιβλία-Βιβλιοθήκες (25Ω)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λογοτεχνία: Έλληνες & ξένοι λογοτέχνες (50Ω)
Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ (50 Ω)  ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω) Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος (50 Ω)
Πληροφορική IV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω) Το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του (25 Ω)
Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (50 Ω) Κλιματικές αλλαγές και ατμόσφαιρα (25 Ω)
Πληροφορική VI: Δυναμικές εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού (25 Ω) Οι ακτινοβολίες και η επίδρασή τους στον άνθρωπο (25 Ω)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη/ Βιώσιμη ανάπτυξη (από 25 Ω)
Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω) Διαχείριση υδάτινων πόρων (25 Ω)
Μάρκετινγκ (25 Ω) 
Χρηματοοικονομική – Λογιστική (50 Ω) 
*Ω: Ώρες
(Με την Αίτηση συνυποβάλλεται αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας)

Οι εγγραφές άρχισαν  –  Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 20:00
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης, Προϊστάμενος Κ.Ε.Ε. Ευβοίας
Πηνελόπη Ζιάρρα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Ευβοίας 
Ευμορφία Κωνσταντά, Γραμματέας Κ.Ε.Ε. Ευβοίας

Διεύθυνση: Καραγιάννη 2 & Αντιγόνου, Χαλκίδα, (Είσοδος από Αντιγόνου, εντός ΤΕΕ Χαλκίδος –Περιοχή Βούρκος)

Τηλέφωνο:2221077724, Fax:2221077724, Email: keeevia_@otenet.gr., Web site: www.ideke.edu.gr/kee.