Το    ΚΚΕ    καταγγέλλει    σε    άρθρο    στο    «Ριζοσπάστη»    της    Κυριακής    την    κίνηση    δημιουργίας    αιολικού    πάρκου    στο    νησί    της    Σκύρου.   

Συγκεκριμένα,    το    άρθρο    είναι    το    ακόλουθο:      

«Μονή    Μεγίστης…    επιχειρηματικότητας!

Μια    άλλη    μονή    του    Αγίου    Ορους,    η    Μονή    Μεγίστης    Λαύρας,    έβαλε    «στο    μάτι»    τη    νότια    Σκύρο,    προκειμένου    να    δημιουργήσει    σε    συνεργασία    με    μεγάλες    εταιρείες…    Αιολικά    Πάρκα!
Η    συγκεκριμένη    Μονή    παρουσιάζοντας    χρυσόβουλα    του    10ου    αιώνα    κατάφερε    να    βάλει    στο    χέρι    38.000    δημόσιας    έκτασης    στη    νότια    Σκύρο,    το    20%    της    συνολικής    έκτασης    του    νησιού!    Το    «κόλπο»    και    εδώ    ίδιο    και    απαράλλαχτο    με    πολλές    από    τις    άλλες    περιπτώσεις.    Η    κυβέρνηση    (ΠΑΣΟΚ)    το    2001    έβαλε    το    Νομικό    Συμβούλιο    του    Κράτους    να    γνωμοδοτήσει.    Αυτό    γνωμοδότησε    θετικά    υπέρ    της    Μονής    και    έτσι    παραιτήθηκε    το    κράτος    από    τη    διεκδίκησή    της    και    από    την    αναίρεση    που    είχε    υποβάλει    το    2000    κατά    της    δικαστικής    απόφασης    του    Εφετείου    Αθηνών    που    είχε    δικαιώσει    τη    Μονή!
Ετσι    απερίσπαστη    η    Μονή    το    2005,    με    την    παραίνεση    του    τότε    υφυπουργού    Ανάπτυξης,    σχεδίασε    την    επένδυση.    Σύστησε    εταιρεία    με    την    ονομασία    «Αιολική    Νότιας    Σκύρου    ΑΕ»    με    εταίρους    κατά    95%    τη    Μονή    και    5%    την    εταιρεία    «ΕΝΤΕΚΑ    ΑΕ»,    με    στόχο    τη    δημιουργία    10    αιολικών    πάρκων,    η    παραγωγή    των    οποίων    θα    προσεγγίζει    το    1/3    της    ισχύος    του    λιγνιτικού    σταθμού    της    ΔΕΗ    Μεγαλόπολης!    Πρόκειται    να    εγκαταστήσει    111    ανεμογεννήτριες,    ύψους    περίπου    100    μέτρων,    στο    όρος    Κόχυλας    το    οποίο    ουσιαστικά    θα    μεταβληθεί    σε    ένα    απέραντο    εργοτάξιο,    αφού    θα    χρειαστούν    εκσκαφές,    διάνοιξη    δρόμων    κ.ά.,    παρά    τις    έντονες    διαμαρτυρίες    των    κατοίκων    του    νησιού.
Την    επένδυση,    μάλιστα,    σκοπεύει    να    χρηματοδοτήσει    και    η    Εθνική    Τράπεζα,    καθώς    όπως    αναφέρει    σε    επιστολή    της    που    περιέχεται    στο    σχετικό    φάκελο,    η    Μονή    Μεγίστης    Λαύρας    διαθέτει    περιουσία    ύψους    τουλάχιστον    50    εκατ.    ευρώ.
Και    βέβαια,    με    τέτοιο    επιχειρηματικό    «πνεύμα»    που    αναπτύσσει    -με    τη    βοήθεια    και    των    κυβερνώντων,    ασφαλώς    –    σύντομα    αυτή    θα    γίνει    πολύ    μεγαλύτερη…«