Η προγραμματισμένη για το Σάββατο 22 Αυγούστου διάλεξη με θέμα:

«Το αίνιγμα του Θησαυρού των Ανδρονιάνων» με ομιλητή τον κ. Κώστα Πασχαλίδη Δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας ακυρώνεται.

Η ακύρωση της εκδήλωσης οφείλεταιι λόγω της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας
και αδυναμίας μετακίνησης του ομιλητή.