Την μεταφορά ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Αυλωναρίου, από Πέμπτη 6 Ιανουαρίου σε Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ.

Ακολουθείστε μας στο Google News