Κατά τη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων με ομόφωνη απόφασή του τροποποίησε τον Προϋπολογισμό του Δήμου, αποδεχόμενο επιχορήγηση συνολικού ποσού 7.000.000 ευρώ, για το έργο: «Αναπαλαίωση Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» και εντάσσοντας σχετική πίστωση για το έτος 2009 ποσού 1.500.000 ευρώ.

Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη δυνάμει:
 
1. Της με αρ. πρωτ. 46801 ΔΕ 6639/21-9-2009 απόφασης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που υπογράφεται από τον Υπουργό κ. Γ. Παπαθανασίου και τον Υφυπουργό κ. Αθ. Μπούρα, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2009 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕΠ -766 το έργο «Αναπαλαίωση δημοτικής αγοράς Χαλκίδας» με προϋπολογισμό 7.000.000 ευρώ.
2. Της με αρ. πρωτ. 85613/7680/28-9-2009 απόφασης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Π. Σκλιά, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 7.000.000 ευρώ στο Δήμο Χαλκιδέων για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με κωδικό: 2009ΕΠ76600033.  Με την απόφαση αυτή Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων και Προϊστάμενη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.


Η πίστωση για το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 ευρώ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 42014/25-8-2009 τεχνικό δελτίο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, που προγραμματίζει τις πιστώσεις ως εξής: 1.500.000 ευρώ για το έτος 2009, 2.000.000ευρώ για το έτος 2010, 2.000.000 για το έτος 2011και 1.500.000 ευρώ για το έτος 2012.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Θανάσης Ζεμπίλης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Αισθανόμουν την υποχρέωση να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να αποκαταστήσω την αδικία που υπέστη η πόλη της Χαλκίδας, με τον αποκλεισμό της από τις χρηματοδοτήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος του νομού μας.
Σήμερα εκφράζω την ικανοποίησή μου για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου της αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς Χαλκίδας, με την ένταξή της στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Η Ευβοϊκή πρωτεύουσα, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων προσβασιμότητας, του νέου αυτοκινητόδρομου Χαλκίδας – Σχηματαρίου και του Προαστιακού σιδηροδρόμου, πρέπει να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας ως κύριο προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο και τον τουρισμό.
Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει το έργο της δημοτικής αγοράς, ώστε να εξαλειφθεί η τριτοκοσμική εικόνα που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης, πλήττοντας καίρια τη φυσιογνωμία της και στιγματίζοντας την ταυτότητά της.
Πρόκειται για αμιγώς αναπτυξιακό έργο, αφού με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην εμπορική και οικονομική κίνηση της πόλης, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.
Είναι, άλλωστε, γνωστό σε όλους ότι το έργο αυτό αποτελούσε κυρίαρχο και πάγιο αίτημα των συμπολιτών μας, και ιδιαίτερα του εμπορικού κόσμου, οι οποίοι δεν ανέχονταν να δυσφημίζεται η πόλη μας, από το «άγος» της δημοτικής αγοράς.
Κατά το προσεχές διάστημα η δημοτική μας Αρχή, σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, θα προχωρήσει στη δρομολόγηση του μεγάλου αναμορφωτικού έργου της δημοτικής αγοράς, έχοντας ως σύμμαχο την τοπική κοινωνία.»