Έγινε η παρουσίαση του έργου «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Κύμης». Παράδοση, φυσικό κάλλος και ομορφιά σε αρμονική συνύπαρξη με οικονομική ανάπτυξη και εμπορική κίνηση.

                                   
Η Κύμη αλλάζει μορφή. Εξελίσσεται σταδιακά σε μια σύγχρονη και καλά οργανωμένη πόλη, διατηρώντας παράλληλα τα παραδοσιακά και αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά.
Στόχος αυτής της αλλαγής είναι η ανθρώπινη και άνετη διαβίωση των κατοίκων από την μια και η προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών από την άλλη.
Στόχος που θα επιτευχθεί με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κύμης, της οποίας η μελέτη παρουσιάστηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε την Δευτέρα 22 Ιουνίου. 
Την μελέτη παρουσίασαν οι τοπογράφοι, συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί Ντίνα Χατζηνικολή και Μαριάνα Ανδρεάδη και ο αρχιτέκτονας Μανώλης Ζουριδάκης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την σύνταξη της μελέτης. Σύμφωνα με τους μελετητές, καθοριστική ήταν και η συμβολή των ανθρώπων του Δήμου στην σύνταξη αυτής της μελέτης, ενώ η επίβλεψη γίνεται από την ΤΥΔΚ Εύβοιας. Τις προτάσεις της μελέτης θα επεξεργαστούν Δημοτικοί Σύμβουλοι και κάτοικοι και σε είκοσι ημέρες θα τις καταθέσουν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί, οπότε και θα ψηφιστούν. Το ολοκληρωμένο πλέον σχέδιο θα ενταχθεί στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, για έγκριση και χρηματοδότηση.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς στην ομιλία του τόνισε, ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων του και βελτίωσης των υποδομών του, με την ταυτόχρονη διατήρηση της ταυτότητας του Δήμου γενικότερα και της ιστορικής και φυσικής φυσιογνωμίας της Κύμης, ειδικότερα. Στο σημείο αυτό, υπενθύμισε τις προσπάθειες του Δήμου σε ό, τι αφορά τον ορθό σχεδιασμό των χρήσεων Γης, με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κύμης, το οποίο ολοκληρώνεται και θα αποτελεί εργαλείο του Δήμου στην ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της πόλης της Κύμης, ως παραδοσιακό οικισμό, η σχετική μελέτη έχει ήδη ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένεται η επικύρωση από την πολιτεία. 
Για την μελέτη ανάπλασης του ιστορικού κέντρου είπε, ότι εντάχθηκε πριν από τρία χρόνια στο πρόγραμμα  «Θησέας» και
η  υλοποίηση των  έργων θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπλαση – ανάδειξη  του   Ιστορικού Κέντρου ,  η λύση του κυκλοφοριακού  προβλήματος της Κύμης και η εξεύρεση χώρων στάθμευσης  .
Παρουσιάζοντας την ομάδα των εξειδικευμένων επιστημόνων είπε, ότι εργάστηκαν πάνω σ’αυτό το αντικείμενο επί τρία χρόνια, όχι μόνον ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι, που γοητεύτηκαν από τον τόπο και τον αγάπησαν σαν δικό τους.

Η ΜΕΛΕΤΗ
 
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι τρείς μελετητές. Αναφερόμενοι στην σύνταξη της μελέτης τόνισαν, ότι αυτή περιλαμβάνει την σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων, την κυκλοφοριακή οργάνωση στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, την αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου του κέντρου, την μηχανολογική μελέτη και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στόχος της μελέτης είναι, η  αισθητική αναβάθμιση του κέντρου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής, η απόδοση του δημόσιου χώρου σε οχήματα και πεζούς  και η εξεύρεση νόμιμων χώρων στάθμευσης, με όρους, όσο το δυνατόν, δικαιότερης κατανομής.

ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα γενικά χαρακτηριστικά που δόθηκαν ήταν τα εξής:
– Οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας με μικρά λεωφορεία, που θα καλύπτουν το ιστορικό κέντρο.
– Δημιουργία Δημοτικών χώρων στάθμευσης
– Δημιουργία θέσεων στάθμευσης  σε θέσεις που επιτρέπονται από τον ΚΟΚ.
– Θέσεις στάθμευσης για  ΑΜΕΑ και  θέσεις προσωρινής στάθμευσης για φορτηγά αυτοκίνητα προβλέπονται για την κάλυψη των αναγκών φορτοεκφόρτωσης
Από την ομάδα μελέτης προτάθηκε ένα μακροπρόθεσμο σενάριο κυκλοφοριακής οργάνωσης και τρία βραχυπρόθεσμα μαζί με  ενισχυτικές δράσεις ,   ώστε να γίνει  η πρόκριση του τελικού σεναρίου για την κυκλοφοριακή μελέτη, να διαμορφωθεί με την κοινή αποδοχή  Δημοτικού  συμβουλίου, φορέων και κατοίκων της Κύμης και να κατατεθεί στην επόμενη φάση της μελέτης.
Σύμφωνα με τους μελετητές, επιλέχθηκε η δεύτερη λύση για επεξεργασία της αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης. Η λύση αυτή είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο για την σταδιακή επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. 
Η  λύση αυτή προβλέπει μέτρια παρέμβαση στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση, πολλαπλές ρυθμίσεις και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Λαμβάνονται υπόψη οι έως τώρα διανοιγμένοι οδοί, γίνεται η ιεράρχησή τους, αλλά επιβάλλεται η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, με πλήρη διάνοιξη της οδού βορείως της Σταύρου, καθώς και η χρήση του δρόμου, από τον οικισμό της Λαουτσιάνισας προς το Δημοτικό Σχολείο.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης  είναι:
–  Ανακουφίζεται το κέντρο της Κύμης  από την διέλευση των οχημάτων 
– Δημιουργείται ο απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης στοιχειώδης περιμετρικός δακτύλιος  . 
– Κατευθύνει ξεκάθαρα την κίνηση:  εκτός Ιστορικού Κέντρου.
– Δεν απαιτεί ιδιαίτερες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού πέραν από τον χαρακτηρισμό των πεζόδρομων
Στα μειονεκτήματα της είναι ότι :
– Δεν επιλύεται ριζικά το πρόβλημα της επιβάρυνσης του κέντρου της Κύμης.
– Δεν θωρακίζει την περιοχή από τα προβλήματα που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της εφαρμογής και την ανοικοδόμηση της επέκτασης του οικισμού.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

   Εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται και η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κύμης, με την κατασκευή πεζοδρομίων ικανού πλάτους και δρόμων  με κυβόλιθους, διαφόρων σχημάτων, αποχρώσεων και επιπέδων. Προβλέπεται επίσης περιορισμός της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, με την  ενθάρρυνση της πεζής μετακίνησης και την διασφάλιση για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού  εναλλακτικών δυνατοτήτων μετακίνησης, χωρίς την χρήση ΙΧ. Στην μελέτη έχουν προβλεφθεί διαβάσεις πεζών ,  οδηγός τυφλών, αλλαγή του Δημόσιου φωτισμού, αστικός εξοπλισμός (παγκάκια , καλαθάκια κλπ) διαχείριση απορριμμάτων, χώροι υγιεινής και αναβάθμιση της πλατείας του Αγίου Αθανασίου. Εδώ θα σταθούμε λίγο για να τονίσουμε, ότι το στολίδι της Κύμης, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα είναι η πλατεία της Κύμης για την οποία προβλέπονται πλακοστρώσεις σε διάφορα σχήματα και χρωματισμούς, ηλιακό ρολόι, δεντροφυτεύσεις και διαμόρφωση παρτεριών με διάφορα λουλούδια, καθώς και σιντριβάνι που θα καταλήγει σε καταρράκτη.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, τόσο από τους Δημοτικούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, όσο και από τους κατοίκους, ενώ ο Δήμαρχος και οι μελετητές έδωσαν διευκρινιστικές απαντήσεις στις απορίες των παραβρισκομένων. 
Τέλος, ο Δήμαρχος πρότεινε το σινέ Κάρμεν, που ανήκει στον Δήμο και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, να μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης και το θέμα αυτό να συζητηθεί στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί για την έγκριση της μελέτης ανάπλασης.