Την άποψή του για την ανάρτηση των δασικών χαρτών καταθέτει μέσω επιστολής του ο Θανάσης Παλαιολόγος, υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικού της Ν. Ε. ΠΑΣΟΚ Ευβοίας.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην Εύβοια από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Αυτή ήταν η γενική εκτίμηση όσων παραβρέθηκαν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας. 

Το γεγονός ότι οι χάρτες αυτοί σε πάρα πολλλές περιπτώσεις δεν είναι επικαιροποιημένοι σε σχέση με :
• τα σχέδια πόλης και τα όρια των οικισμών, όπως αυτά έχουν οριστεί από τις πολεοδομικές υπηρεσίες (ΥΔΟΜ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
• τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής γης,
• τα όρια των εκτάσεων που είναι ενταγμένα σε αναδασμούς,
• τις επιλέξιμες εκτάσεις από το σύστημα ΟΣΔΕ για αγροτική χρήση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , 
• τις εκτάσεις ανέκαθεν γεωργικού χαρακτήρα εντός αναδασώσεων, κ.ά
επιφέρει μεγάλη αναστάτωση,  γιατί υποχρεώνει τον πολίτη να υποβάλλει αντίρρηση σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο ( εντός δύο μηνών από την αναρτηση των σχετικών χαρτών ) με πληρωμή παραβόλου ανάλογα με την έκταση, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Η σημαντικότερη όμως επίπτωση είναι αυτή που αφορά τον αγροτικό κόσμο.
δασικοί χάρτες περιέχουν γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στους φροντιστές της υπαύθρου, τους αγρότες.
Το ουσιαστικότερο πρόβλημα προκύπτει από την αγνόηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ένα Οργανισμό που χρησιμοποιεί τις εκτάσεις αγροτικού  χαρακτήρα ( γεωργική γη, βοσκότοποι )  ως επιλέξιμες για την απόδοση των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες, καθόσον οι εν λόγω εκτάσεις έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό περίγραμμα των χαρτών και τον υποχρεώνει ( τον ΟΠΕΚΕΠΕ ) εκ των πραγμάτων να αποδέχεται αυτά που ένα δημόσιο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ δίνει, σήμερα ,  στη δημοσιότητα ως δεδομένα.
Επομένως , αδιακρίτως σε ποια φάση θα βρίσκονται οι διαδικασίες εξέτασης των αντιρρήσεων,  οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, που θα υποβάλουν οι αγρότες μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 για την χορήγηση των ενιαίων ενισχύσεων στο πλαίσιο διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας , ενέχουν τον κίνδυνο διαφοροποίησης των δικαιωμάτων τους  που τους έχουν παραχωρηθεί για την περίοδο μέχρι το 2021 και ενδεχομένως μείωσης των ενισχύσεων που λαμβάνουν.
Η πρόχειρη διαδικασία που ακολουθείται έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στις περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, γι΄αυτό, είναι πλέον απολύτως απαραίτητο η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστούν έστω τώρα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.
Διαφορετικά η διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών κινδυνεύει να μετατραπεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα , τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουν  ληφθεί και τα  κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα ενημέρωσης των πολιτών , ώστε να πληροφορηθούν με επάρκεια τους χαρακτηρισμούς, που αφορούν την ιδιοκτησία τους και να ασκήσουν τυχόν αντιρρήσεις , χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ σε παράβολα.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να ανασταλούν οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, ώστε να αντιμετωπισθούν με σοβαρότερη  προσέγγιση τα ζητήματα και προβλήματα  που έχουν ανακύψει και να αποτελέσουν , εν τέλει, οι Δασικοί Χάρτες ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τον τόπο μας.