Σήμερα Παρασκευή 11 Ιουλίου η αρμόδια επιτροπή του ΙΚΑ με τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους από την Ιστιαία και τα κεντρικά γραφεία επισκέφθηκε και ενέκρινε το χώρο, 25τμ, που διαθέτει ο δήμος για τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Μαντούδι.

Αφού πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούνταν και με τον σημερινό έλεγχο από την Επιτροπή του ΙΚΑ, είμαστε πολύ κοντά, όπως όλα δείχνουν, στην έναρξη λειτουργίας του γραφείου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει ο Συμεών Κεδίκογλου στις 2 Μαϊου, ο Διοικητής του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλος υπέγραψε την απόφαση σύστασης Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Μαντούδι, για το οποίο ο βουλευτής τον είχε απασχολήσει επανειλημμένα, καθώς οι ασφαλισμένοι της περιοχής ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται μέχρι την Ιστιαία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Η σχετική απόφαση με αριθμό Υ10/56/02-05-2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1224 τεύχος Β΄.

Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ι. Καντζούρας, στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χώρου στο κτίριο του δημαρχείου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Μαντουδίου (αριθμός δημοτικής απόφασης 116/2014).

Το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, που αναμένεται να μπει σύντομα σε λειτουργία στο Μαντούδι, θα εξυπηρετεί τους πολίτες της περιοχής στις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες: παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου και αποστολή τους στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, παραλαβή χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, αποστολή στο υποκατάστημα των δικαιολογητικών για παροχές ασθενείας και το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων, χορήγηση εντύπων αιτήσεων και παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών συντάξεων, παραλαβή και άμεση διαβίβαση στο υποκατάστημα αιτήσεων θεραπείας και προσφυγών, κ.α.