Επιστολή του Μητροπολίτη Καρυστίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τον Καλλικράτη, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του ατη συνένωση των Δήμων Κύμης και Ταμυνέων. Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
   Επιτρέψατέ μου μέ σεβασμό νά απευθυνθώ προς τό πρόσωπο καί τό αξίωμά σας καί μέ εκτίμησι νά προσβλέψω πρός τό επιτελούμενον έργον, διά τήν καλήν καί χρηστήν διοίκησιν καί δημιουργίαν Κράτους ευνομουμένου.
 Ήδη έχει εξαγγελθή σχέδιον του Καποδίστρια 2 καί λαμβάνουν χώραν διαβουλεύσεις αρμοδίων οργάνων καί επιτροπών, εκφράζονται καί διατυπώνονται γνώμες πολιτών καί ενδιαφερομένων φορέων, προκειμένου νά καταρτισθή τό οριστικό κείμενο, πού θά ρυθμίζει την νέα διοικητική διαρρύθμισι της χώρας. Επ’ αυτού επιτρέψατέ μου μία γενική παρατήρησι. Σ’ έναν οργανισμό, η βάσις της ζωής είναι το κύτταρο. Όταν αυτό είναι ζωντανό καί λειτουργεί κανονικά, τότε και ο οργανισμός είναι υγιής και δημιουργικός. Το Χωριό ήταν το κύτταρο μέ τους πυρίνες του τήν ενορία, το Σχολείο και τήν Κοινότητα. Η καμπάνα, το κουδούνι καί η σφραγίδα, ήταν η ζωή του χωριού. Τώρα η καμπάνα δεν χτυπά, το κουδούνι δεν ακούεται και η σφραγίδα καταργήθηκε. Στο χωριό (και η Ελλάδα έχει πολλά χωριά) ο παπάς δεν φαίνεται συχνά, ο δάσκαλος καθόλου καί ο Πρόεδρος καταργήθηκε. Η ενορία συρρικνώθηκε, το σχολικό κτίριο ερημώθηκε καί το Κοινοτικό Γραφείο εκκενώθηκε. Γεγονότα πού γιά τήν Ελληνική πραγματικότητα αποδυνάμωσαν το κύτταρο, τήν Κοινότητα, αυτό επέφερε ο Καποδίστριας 1.
 Όμως «τα γενόμενα ουκ απογίνονται». Ήδη ο Καποδίστριας 2 μεταξύ των άλλων, προβλέπει συγχώνευσι Δήμων και τήν δραστικήν μείωσιν αυτών. Ειδικά για την επαρχία Καρυστίας, κυκλοφορούν σχέδια καί φήμες ότι στή νέα διοικητική μεταρύθμισι προτείνεται η συγχώνευσις των Δήμων Κύμης και Ταμυνέων μέ ακαθόριστη ακόμη έδρα. Επειδή ελέω Θεού είμαι 40 χρόνια Μητροπολίτης Καρυστίας, γνωρίζω πρόσωπα, πράγματα καί καταστάσεις από άμεση αντίληψι καί επομένως μπορώ νά έχω γνώμη καί άποψι καί γιά πολλούς καί σοβαρούς λόγους, παρακαλώ νά μου επιτρέψετε νά ασχοληθώ ειδικά μέ τό θέμα αυτό καί νά εκθέσω τους λόγους πού δέν συνάδουν στήν φημολογουμένη συγχώνευσι αυτή.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Οι λόγοι είναι:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Η Κύμη έχει μακραίωνα προϊστορία καί Ιστορία, μέ πληθυσμό καί πολιτισμό. Αναφέρονται αποικίες στήν Κύμη, Ιταλία καί Μ. Ασία μέ τό όνομα Koumi και μεταξύ αυτών καί της Κύμης, έχει γίνει προσφάτως αδελφοποίησι των δύο περιοχών καί ανταλλαγή επισκέψεων. Διαχρονικά η Κύμη επρωτοστάτησε καί διεδραμάτησε σοβαρό καί μεγάλο ρόλο στή ναυτιλία, τό εμπόριο, τόν Πολιτισμό κ.λ.π.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Η Κύμη είναι πρωτεύουσα της Επαρχίας Καρυστίας, είναι μοναδικός Δήμος από συστάσεως των Δήμων, μέ έδρα όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών: Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., ΕΛ-ΑΣ, Πολεοδομία, Δασαρχείο, Λιμεναρχείο, τράπεζες, Νοσοκομείο, κ.λ.π.

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ

Ο Δήμος Κύμης συνδέεται διοικητικά καί συγκοινωνιακά μέ όλα τά Δημοτικά Διαμερίσματα καί οι πολίτες εξυπηρετούνται πλήρως καί αμέσως, λόγω της μικρής χιλιομετρικής αποστάσεως. Τα Δ.Δ. παρά τίς αρχικές αντιδράσεις στό Καποδίστρια 1, έχουν προσαρμοστεί. Η συγχώνευσις θά δημιουργήση πρόβλημα επικοινωνίας.
Κι ένας ακόμη γεωγραφικός λόγος, είναι τό λιμάνι της Κύμης, χαρακτηρισμένο ως Εθνικής σημασίας, ως πύλη του Αιγαίου καί της Ανατολής. Περιμένει την αξιοποίησι καί χρήσι ως διαμετακομιστικού Κέντρου, μετά την κατασκευήν του μελετημένου δρόμου Χαλκίδα – Κύμη. Ένα τέτοιο εμπορικό Κέντρο θά είναι διοικητικά υποβαθμισμένο. Αλλοίμονον!

4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

Η Κύμη (όπως είπαμε είναι περιοχή μέ πολιτισμό), ανέδειξε καλλιτέχνες, επιστήμονες καί ήρωες. Ο Γ. Παπανικολάου μέ τό γνωστό παγκοσμίως TEST PAP, είναι Κυμαίος. Ο Ι. Βελισσαρίου, ο ήρωας των ηρώων των Βαλκανικών πολέμων, είναι Κυμαίος. Οι προτομές τους κοσμούν σημεία κεντρικά της Κύμης καί κατ’ έτος λαμβάνουν χώραν τιμητικές εκδηλώσεις, από σχετικούς φορείς Πανελληνίου καί παγκοσμίου εκτάσεως.
Στη Κύμη εκτός από τά Σχολεία των Α΄θ/μιας καί Β΄θ/μιας Εκπαιδεύσεως (Γυμνάσιο τό αρχαιότερο στήν Καρυστία), λειτουργεί καί η Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. Έχει δέ μέ Απόφασι του Υπουργού Παιδείας ιδρυθεί Κέντρον Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως, πού οι εργασίες συνεχίζονται διά την κατασκευή του κτιρίου, δαπάνης 1.800.000,00€.

5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ

Η Κύμη είναι έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως από της συστάσεως αυτής. Μέ Μητροπολιτικό οίκημα, Γραφεία, Πνευματικό Κέντρο, Ι. Μονές, Γηροκομείο, Φιλόπτωχο Ταμείο, Κληροδοτήματα μέ Φιλανθρωπικούς καί κοινωνικούς σκοπούς κ.λ.π. τά οποία δεν είναι δυνατόν νά μεταφερθούν. Μέ τήν συγχώνευσι όμως θά υποβιβασθούν, διότι θά έχουν έδρα ένα χωριό Δ.Δ. Αυτό όμως είναι ανεπίτρεπτον διά τήν Ιεράν Μητρόπολιν.
Ασφαλώς υπάρχουν καί πολλοί άλλοι λόγοι, εμπορικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, πληθυσμιακοί, χωροταξικοί, πού ίσως καί ασφαλώς θά υποβληθούν από τούς αρμοδίους φορείς μέ υπομνήματα.

Κύριε Υπουργέ,
   τά ανωτέρω είναι αληθινά καί πραγματικά. Δέν είναι έξωθεν υπαγορευόμενα. Είναι προσωπικές πεποιθήσεις από άμεση γνώσι των πραγμάτων καί εμπειρία σαράντα ετών. Δέν εκφράζουν μεροληψία, αλλά απηχούν πλήρη αμεροληψία. Είμαι Επίσκοπος όλης της Επαρχίας Καρυστίας καί γνωρίζω καί υποστηρίζω τά δίκαια όλων των Διαμερισμάτων.
  Τό συμπέρασμα:
  Προτείνω όπως στήν Επαρχία Καρυστίας, διατηρηθούν οι εξής Δήμοι:
  α) Κύμης: με έδρα την Κύμη
  β) Ταμυνέων: με έδρα το Αλιβέρι
  γ) Καρύστου: με έδρα την Κάρυστο και
  δ) Σκύρου: με έδρα την Σκύρο
  Σ’αυτούς νά συγχωνευθούν οι υπόλοιποι Δήμοι κατά τήν κρίσιν καί αυτοδιάθεσιν αυτών. Έτσι δημιουργούνται Δήμοι μέ ισομερή πληθυσμό, μέ καλό γεωγραφικό περίγυρο καί μέ κατανομή εδρών αποδεκτών υπό όλων. Η λύσις αυτή δέν θά δημιουργήση προβλήματα, δέν θά προκαλέση αντιδράσεις, αλλά θά συμβάλλη στήν ομαλή λειτουργία καί τήν καλή καί άμεση εξυπηρέτησι των πολιτών καί τήν διατήρησι της ιδιομορφίας καί ιδιαιτερότητας, κοινωνικής, οικονομικής, τουριστικής κ.λ.π. της κάθε περιοχής.


 Ευχέτης προς Κύριον
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ