Ο βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρης Αναγνωστάκης, κατέθεσε ως αναφορά το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, με βασικό θέμα την απαξίωση που υφίσταται το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, τόσο λόγω της έλλεψης γιατρών όσο και στην έλλειψη ασθενοφόρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με την υπ. αριθ. Νο 143/2014 απόφασή του διαμαρτύρεται για την απαξίωση των προσφερομένων παροχών υγείας στο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, καθώς  και για την αδιαφορία των Κυβερνόντων ως προς τη στελέχωση των Αγροτικών Ιατρείων και του Κ.Υ. Μαντουδίου.

Το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού είναι το ακόλουθο:

Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα του κτιρίου
Μελά στη δημοτική κοινότητα Λίμνης, σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου
του έτους 2014 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ.8517/26-6-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Δήμου
Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας και ο Γραμματέας του δημοτικού
συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιος .Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων κα Κοη
Δέσποινα δεν παραβρέθηκε αν και προσκλήθηκε νομίμως.

Η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα είπε:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, σας διαβάζω το έγγραφο του Δημάρχου με
θέμα «Απαξίωση και Διάλυση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου» που εστάλη στον
Υπουργό Υγείας, στον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, τον Διοικητή Νοσοκομείου Χαλκίδας και τους Βουλευτές
του Νομού, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Κύριοι

Είναι η πολλοστή φορά που διαμαρτύρομαι για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, χωρίς καμία ανταπόκριση. Πλέον η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Το Κ.Υ. Μαντουδίου έχει ΔΙΑΛΥΘΕΙ: Υπηρετούν μόνο δύο Ιατροί Γενικής Ιατρικής, αντί των επτά που προβλέπονται ,καθώς και τρεις Ιατροί Γενικής Ιατρικής και τρεις Αγροτικοί Ιατροί αντί των δώδεκα που προβλέπονται στα
Περιφερειακά Ιατρεία. Όλες οι άλλες ειδικότητες (καρδιολόγος, ορθοπεδικός, μικροβιολόγος, κλπ) είναι ανύπαρκτες. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο προκλητική, πληροφορούμενοι ότι ένας Ιατρός Παθολόγος, ο Παιδίατρος και ένας Αγροτικός Ιατρός που θα έπρεπε να υπηρετούν στο Κ.Υ Μαντουδίου είναι αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η εικόνα της διάλυσης ολοκληρώνεται στις διακομιδές των ασθενών που δεν γίνονται, αφού το Κ.Υ. είναι ουσιαστικά και χωρίς ασθενοφόρο.

Από τους τέσσερις οδηγούς, μετέθεσαν τους δύο (ο ένας επέστρεψε, αλλά ενδεχομένως να ξαναμετατεθεί) με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να λειτουργεί μόνο στη νυχτερινή βάρδια.

Δυστυχώς, ένας Δήμος με έκταση 650.000 στρέμματα και δύσκολο οδικό δίκτυο, με 45 οικισμούς και 15.000 μόνιμους κατοίκους που πολλαπλασιάζονται καλοκαίρι, με θρησκευτικό τουρισμό εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών (Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, Μονές Οσίου Δαυίδ Γέροντος και Αγ. Νικολάου Γαλατάκη) και χιλιάδες αλλοδαπούς προσκυνητές ΔΕΝ έχει πρωτοβάθμια Υγεία. Φαίνεται ότι οι ζωές μας δεν έχουν καμία αξία ή το Υπουργείο Υγείας μας θεωρεί πολίτες τελευταίας κατηγορίας.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και αφού κανείς αρμόδιος δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε επιστολές, ούτε παρεμβάσεις, ούτε διαβήματα διαμαρτυρίας, θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ζητώντας την παρέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης για την διάλυση του Κ.Υ Μαντουδίου.

Αφού η Πολιτεία είναι ανεύθυνη ή ανίκανη να μας προσφέρει Ιατρική Φροντίδα θα ζητήσουμε από τη Δικαιοσύνη να επιβάλει τα αυτονόητα. Η υγεία και η ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας δεν μπορεί να επαφίεται στο Θεό ή στην καλή μας τύχη. Τα όριά μας εξαντλήθηκαν.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη :

1. Το αρίθμ. πρωτ. 8654/27-6-2014 έγγραφο Δημάρχου

2. Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης κ.
Κουτσουρά Σταύρου : «Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση και
να καταδικάσουμε την κατάσταση»

ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει

Την έκδοση του πιο κάτω ψηφίσματος:

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Άννας
διαμαρτύρεται για την απαξίωση εκ μέρους της Πολιτείας των προσφερο-
μένων παροχών Υγείας στο Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας
Εύβοιας.

Καταδικάζει την αδιαφορία των Κυβερνόντων στην επάνδρωση των
Αγροτικών ιατρείων καθώς και του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου με το
απαραίτητο Ιατρικό προσωπικό, καθώς και την διάλυση του ΕΚΑΒ και την
προβληματική λειτουργία του.

Επίσης στηλιτεύει την αδιάφορη στάση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων
του νησιού στα συγκεκριμένα ζωτικής σημασίας ζητήματα και επιφυλάσσεται
για την κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για την απαξίωση στην
οποία έχουμε περιέλθει εκ μέρους της Πολιτείας, αν δεν δοθεί λύση στα
συγκεκριμένα χρόνια προβλήματα του τόπου.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος Στέφου Κυριακή

Ο Αντιπρόεδρος

Κατσούρας Δημήτριος

Η Γραμματέας

Μπρατζίκου-Χριστοδούλου Άννα