Ο Βασίλης Καθαροσπόρης και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Γεραντώνη Βούλα, Μυωτέρης Παντελής και Μπεζιάνης Κώστας συνέχισαν το διάλογο με τους πολίτες ακούγοντας τα προβλήματα τους και συνδιαμορφώνοντας μαζί τους τις λύσεις.

Οι κάτοικοι εξέθεσαν τα προβλήματα της περιοχής που αφορούν κυρίως ζητήματα καθημερινότητας, όπως το αποχετευτικό, η κατάσταση του οδοστρώματος και η πίεση του νερού. Η υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Καθαροσπόρης τόνισε, πως βασική προτεραιότητα του κινήματος είναι να δώσει ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ στα ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν το σύνολο των δημοτών με άμεσες και υλοποιήσιμες παρεμβάσεις.