Συνεχίζει τις εργασίες βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας, για την καλύτερη λειτουργία και χρήση τους.

Στα πλαίσια αυτά, ολοκληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός και στο Γήπεδο Βασιλικού, ενώ για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή νέων κλοπών, τα καλώδια πακτώθηκαν με τσιμέντο.

Επιπλέον, μετά και την έγκριση της μελέτης πυρασφάλειας, έγινε προμήθεια πυροσβεστήρων και ξεκινούν οι απαραίτητες εργασίες εφαρμογής της, στο Γήπεδο Βασιλικού.

Η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ

Λίλιαν Ζλακώνη