Στο Νομό Εύβοιας ανήκει διοικητικά και η νήσος Σκύρος, που για την εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας των κατοίκων και επισκεπτών της, λειτουργεί Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) που υπάγεται οργανικά και υπόκειται στην εποπτεία του Γενικού Νοσοκομείο

Υπάρχουν  πάμπολλες ομόφωνες καταγγελίες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύρου αλλά και όλων των άλλων φορέων του νησιού, που αφορούν την πλημμελή λειτουργία του ιατρείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκύρου, με βάση τις καταγγελίες που έχε