Η τράπεζα δεν τέθηκε σε εκκαθάριση το 2009, καθώς εμφάνιζε επαρκή ίδια κεφάλαια τα οποία δεν παρουσιάζει σήμερα, σύμφωνα με άρθρο του Τάσου Τέλλογλου, στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή προς τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε., στον ισολογισμό του 2012, διατυπώνεται μία επιφύλαξη για την ειλικρίνεια της απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης: «Ο έλεγχός μας προσδιόρισε την πιθανή ζημιά της συνεταιριστικής τράπεζας έναντι απαιτήσεων από προβληματικές πιστοδοτήσεις κατά την 31η/12//2012 στο ποσό των 15.646.000 ευρώ. Επειδή οι σχηματισθείσες λογιστικές προβλέψεις την 31η/12/2012 ανέρχονται σε 11.100.000 ευρώ, προκύπτει ανεπάρκεια προβλέψεων ύψους 4.546.000 ευρώ». Η συνεταιριστική τράπεζα με καταθέσεις 94 εκατομμυρίων το 2012 εμφάνιζε και στην προηγούμενη χρήση ελλιπείς προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η τράπεζα δεν τέθηκε σε εκκαθάριση το καλοκαίρι του 2009 καθώς παρουσίαζε επαρκή ίδια κεφάλαια τα οποία δεν παρουσιάζει σήμερα, τρία χρόνια μετά, με αποτέλεσμα, χωρίς σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να τίθεται θέμα αφαίρεσης της άδειάς της.

Σε έλεγχο που είχε κάνει η κεντρική τράπεζα το 2009, επισημαίνονται απίθανα πράγματα:

Από το 2005 ώς το 2009, «Τριάντα τρεις πελάτες της τράπεζας έλαβαν πιστωτικές διευκολύνσεις μέσω των λογαριασμών των καταθέσεων όψεως… Οι 10 μεγαλύτερες εξ αυτών αποτελούσαν το 90% του συνόλου». Ο τότε πρόεδρος του ιδρύματος κατηγορείται ότι διευκόλυνε από τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή, του γενικού διευθυντή και του διευθυντή δικτύου, μέσω λογαριασμού της συζύγου του, έναν πιστούχο. Οι ελεγκτές της ΤτΕ ανακάλυψαν όμως και άλλες εντελώς πρωτόγονες μεθοδεύσεις.

Ετσι, ανοίγματα τακτοποιούνταν: α) με τη λήψη επιταγών εκδόσεως του ίδιου καταθέτη ως μετρητών και την εξόφλησή τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία, β) με την πίστωση λογαριασμών με ποσά που δεν είχαν κατατεθεί πραγματικά, γ) με τη διευκόλυνση των πιστούχων με ποσά που τους καταβάλλουν τα ίδια τα στελέχη της τράπεζας.

Ετσι, δάνειο, που τον Ιούνιο του 2009 εμφάνιζε 39 απλήρωτες δόσεις, είχε δοθεί ως στεγαστικό σε σύζυγο στελέχους της διοίκησης της τράπεζας και χρησιμοποιήθηκε όχι για τον σκοπό που είχε εγκριθεί – χωρίς να περάσει από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο, αλλά για να τακτοποιηθεί μέρος της οφειλής του πιστούχου. Η θυγατέρα του ίδιου πιστούχου και στελέχους της διοίκησης της τράπεζας έλαβε άλλο στεγαστικό δάνειο για να κλείσει επίσης σχετική οφειλή της εταιρείας του πατέρα της.

Συνολικά σε 5 μέλη της διοίκησης της τράπεζας υπάρχουν υπόλοιπα χορηγήσεων 2,7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια μόνο σε έναν από αυτούς που σταθερά έχει τέτοιου ύψους χρηματοδοτήσεις το 2009, το 2010, το 2011, ενώ ταυτόχρονα παίρνει δάνεια για να τα εξυπηρετεί.

Πηγή: kathimerini.gr