Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εδώ και καιρό ελαστικοποιηθεί στη χώρα μας. Κατακτήσεις του εργατικού κινήματος έχουν εκμηδενιστεί. Είναι αναγκαία λοιπόν η ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων με στόχο:
• Την Προστασία των εργαζομένων.

• Την Πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας
•Την Άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που μείωσε τους
 κατώτατους μισθούς και επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων,
 σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό πρόγραμμα ενίσχυσης της
 ανταγωνιστικότητας.
•Τη Σταδιακή βελτίωση των κατώτατων μισθών καθώς ανακάμπτει η οικονομία.
•Την Έμφαση στον διάλογο των κοινωνικών εταίρων και ενίσχυση των Συλλογικών
 Διαπραγματεύσεων.
•Την Επανεξέταση της εργασιακής νομοθεσίας και στρατηγικό σχέδιο
 μακροπρόθεσμων στόχων, μετά από εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο.
Η απαίτηση για μείωση του μισθολογικού κόστους, εκτός από κοινωνικά άδικη είναι και αναποτελεσματική, σε σχέση με τον στόχο της ανταγωνιστικότητας.
Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων μεταξύ αυτών το μισθολογικό κόστος, το μη μισθολογικό κόστος , η παραγωγικότητα της εργασίας και το γενικότερο οικονομικό – φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο που προσφέρει μία χώρα στις επιχειρήσεις.
Η δομή της ελληνικής οικονομίας καθώς και η μη εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα στην άσκοπη απώλεια μεγάλου μέρους των θυσιών του λαού, στο βωμό πενιχρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η μείωση των αμοιβών ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας οδηγεί μακροπρόθεσμα στο αντίθετο αποτέλεσμα.
Η αναστροφή της καθοδικής πορείας των μισθών και η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων είναι ένας στόχος που μπορεί να διεκδικηθεί με την προϋπόθεση της ενεργοποίησης ενός συνολικού προγράμματος, που θα αντιμετωπίζει τους άλλους παράγοντες που καθηλώνουν την ανταγωνιστικότητα. Άξονες ενός τέτοιου προγράμματος θα είναι:
• Ο περιορισμός του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20% με πρόβλεψη αντικατάστασης των απωλειών που θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η καταπολέμηση διαφθοράς, η έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης, η δημιουργία σταθερού φορολογικού συστήματος, η βελτίωση της λειτουργίας του κρατικού τομέα και η βελτίωση των υποδομών.
• Η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσα από τη λειτουργία αναβαθμισμένων δομών στήριξης για την πληροφόρηση, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και την οργάνωση δικτύων διανομής.
• Η εκπόνηση στρατηγικής εξαγωγών και ενός τριετούς σχεδίου ανάπτυξης τους,
 που θα αξιοποιεί το σύνολο των ευκαιριών που αναδύονται.
Στόχος πρέπει να είναι στο τέλος του 2013, μέσω της καθιέρωσης της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και των βελτιώσεων στα πεδία των επιβαρυντικών προς την ανταγωνιστικότητα παραγόντων, να επιτύχουμε την ανάκτηση της απώλειας κατά 22% του κατώτατου μισθού. Το ίδιο διάστημα θα πρέπει να επιτύχουμε την αντιμετώπισης της εκτεταμένης υπερεκμετάλλευσης μέσω της ανασφάλιστης εργασίας με την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχου από τις επιθεωρήσεις εργασίας και το ΙΚΑ και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.
Αυτό το νέο πλαίσιο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αποτυπωθεί σε μια νέα συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει πρόγραμμα και θέσεις.
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι η Αριστερά της ευθύνης.

Με εκτίμηση και φιλία

Δημήτρης Αναγνωστάκης