Ο Δημήτρης Κατσούλης έχοντας δετελέσει Δήμαρχος Αυλώνος για 7 χρόνια από το 2003-2010, και με μεγάλη εμπειρία στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης καταθέτει την πρόταση του για την δημιουργία ΧΥΤΥ. Πρόταση για μια πραγματική διαβούλευση με την χοροθέτηση των υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Με σχετική ανάρτηση στο Blog του αναφέρει σχετικά:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Σε ότι αφορά την προσωπική μου γνώμη.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ουσιαστικά αποκλείστηκε και από την Περιφέρεια η κατασκευή ΧΥΤΥ στην Νότια Εύβοια και η ενοποίηση των χώρων διάθεσης των υπολειμμάτων αλλά και των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας  το πολύ σε τρεις θέσεις σε όλη την Περιφέρεια. Είναι μία άποψη που υποστηρίζω με επιχειρήματα τα δύο τελευταία χρόνια, χαίρομαι που δικαιώνεται.

Έχω επιφυλάξεις για την αποδοτικότητα της Κινητής Μονάδας Ανάκτησης Υλικών Ανακύκλωσης κυρίως λόγω του ότι δεν θα λειτουργεί στην βάση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή και θα επεξεργάζεται σύμμικτα και εν πολλοίς συμπιεσμένα απορρίμματα. Πολύ φοβάμαι ότι ο στόχος της μείωσης του όγκου των υπολειμμάτων που θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΥ δεν θα επιτευχθεί εύκολα και ουσιαστικά ο χώρος της Μονάδας θα λειτουργεί κυρίως ως ένας κεντρικός ΣΜΑ.

Ο προϋπολογισμός που διαδίδεται (τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ) είναι δυσανάλογα ακριβός. Μετά μάλιστα και την διατύπωση από την πλευρά του Αυτοδιοικητικού Κινήματος της Στερεάς πρότασης για την ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και την κοστολόγησή της φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες πιο οικονομικές και ίσως πιο αποδοτικές λύσεις σχετικά με το κόστος και τη λειτουργία της Μονάδας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κομποστοποίησης.

Δεν φαίνεται με σαφήνεια  και η κατασκευή ΣΜΑ στην Μονάδα Ανάκτησης Υλικών διότι από εκεί θα γίνεται νέα μεταφόρτωση για τον ΧΥΤΥ. Αυτός ο ΣΜΑ θα μπορούσε να είναι στεγασμένος. Ο όγκος των απορριμμάτων στους δύο άλλους ΣΜΑ δικαιολογεί την κατασκευή τους ως κινητών.

Η χωροθέτηση του ΣΜΑ στην Ρέουσα Αυλωναρίου, εκτός των όσων έχω αναδείξει σχετικά με την επάρκεια της έκτασης για την κατασκευή τόσο του ΣΜΑ όσο και του ΒΙΟΚΑ, παραβιάζει βασικούς κανόνες χωροθέτησης ΣΜΑ αφού δεν υπακούει στο κριτήριο της κεντρικότητας σε σχέση με την περιοχή που εξυπηρετεί. Δηλαδή για την χωροθέτηση του ΣΜΑ λαμβάνεται υπόψη η μέση κινητικότητα των απορριμματοφόρων και επιλέγεται σημείο στο κέντρο της ενότητας, εν προκειμένω στο κέντρο της περιοχής των δημοτικών ενοτήτων Κύμης, Κονιστρών και μέρους της δημοτικής ενότητας Αυλώνος.

Το κέντρο δεν είναι σίγουρα η Ρέουσα. Η χωροθέτηση του ΣΜΑ εάν δεν γίνεται για λόγους μη κάλυψης όλων των κριτηρίων στον ΧΑΔΑ της Κύμης έπρεπε να γίνει στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Κονιστρών ή στα όρια με την δημοτική ενότητα Κύμης.

Είναι σκόπιμο να δοθεί στη δημοσιότητα κατάσταση με όλες τις δημοτικές εκτάσεις ή δημόσιες που μπορούν να παραχωρηθούν σε όλη αυτή την ευρεία περιοχή. Θα είναι χρήσιμο για τη διαβούλευση.

Η χωροθέτηση της Μονάδας στα Κριεζά είναι απαράδεκτη και δεν πληροί βασικά ουσιαστικά κριτήρια. Η Μονάδα, εάν υποθέσουμε ότι θα λειτουργήσει σωστά, αποτελεί μία υποδομή που μπορεί να χωροθετηθεί και δίπλα σε βιομηχανικές χρήσεις γης, περιοχή που προσφέρεται και λόγω κεντρικότητας σε σχέση μάλιστα με τον τελικό χώρο διάθεσης των υπολειμμάτων είναι η «άτυπη βιομηχανική» περιοχή του Αλιβερίου στην οποία μπορεί να υπάρξει επαρκής χώρος.

Η φράση που αποδίδεται στον Δήμαρχο ότι «δεν θα επιτρέψει το Αλιβέρι να γίνει πτυελοδοχείο του Δήμου» είναι τουλάχιστον ατυχής. Πρώτον δεν πρέπει να θεωρεί την Μονάδα Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών «απορριφθέν πτύελο» διότι μία σωστά οργανωμένη Μονάδα δεν είναι τέτοια και δεύτερον διότι εμμέσως πλην σαφώς εννοεί ότι τα Κριεζά πρέπει και μπορούν να είναι πτυελοδοχείο του Δήμου.

Επίσης για την χωροθέτηση της Μονάδας είναι χρήσιμο για τη διαβούλευση να καταγραφούν από τον Δήμο και να δημοσιοποιηθούν οι δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις σε όλη τη δημοτική ενότητα Ταμυναίων και στα σύνορα των δημοτικών ενοτήτων Δυστίων και Αυλώνος με αυτή

Εν κατακλείδι, κάθε τελική θέση για την χωροθέτηση πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστική και αντικειμενική επιλογή και αξιολόγηση τουλάχιστον τριών θέσεων. Επί αυτής της αξιολόγησης έχει νόημα να γίνει σοβαρή και τεκμηριωμένη διαβούλευση.

Συνεπώς κατά την γνώμη μου πρέπει να συμφωνηθούν τα ακόλουθα:

Η αξιολόγηση των προτάσεων πρέπει να γίνει από επιτροπή της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εάν χρειάζεται η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών αυτοί να γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων. Όλη η διαδικασία πρέπει να είναι διάφανη και τεκμηριωμένη.

Ειδικά για την διαβούλευση πρέπει να στηθεί και να λειτουργήσει από τον Δήμο στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του Σελίδα Προτάσεων και Διαλόγου στην οποία να παρέχεται πρόσβαση και σε τεχνική τεκμηρίωση.

Να δοθεί άμεσα στην δημοσιότητα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου το πλήρες κείμενο και το υλικό της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και  η μελέτη σκοπιμότητας και κόστους/ οφέλους με την αξιολόγηση των θέσεων βάση των οποίων εκπονήθηκε. Το υλικό αυτό είναι βασικό για την τεκμηρίωση κάθε άλλης πρότασης.

Εννοείται το πλήρες κείμενο των Μελετών και όχι  οι συνοπτικές τεχνικές περιγραφές οι οποίες είναι καλές για γενική ενημέρωση αλλά όχι για σοβαρή διαβούλευση.

Ο χρόνος εξέλιξης της διαβούλευσης απαιτείται να είναι περισσότερος από 20 ημέρες αρκεί στο διάστημα του διατιθέμενου χρόνου να γίνουν ουσιαστικές διαδικασίες.

Να αξιοποιηθεί όλος ο Αύγουστος και στις αρχές Σεπτεμβρίου να έχουν ληφθεί και να ανακοινωθούν στην Περιφέρεια οι τελικές επιλογές των χώρων.

Αυτή η παράταση χρόνου δεν επιφέρει κανέναν κίνδυνο για τον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση, αντίθετα ενισχύει την πιθανότητα πραγματικής κοινωνικής συναίνεσης.

Δημήτρης Κατσούλης