Στην δημοσιότητα δόθηκαν συνολικά 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποβλήθηκαν για το 2019 και αφορούν την χρήση του 2018, από τους βουλευτές και τους υπουργούς.

Οι βουλευτές Εύβοιας δήλωσαν τα παρακάτω ποσά για το πόθεν έσχες 2019, του οικονομικού έτους 2018.

Βαγγέλης Αποστόλου:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45.216,44
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 402,6
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.673,25
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 150,96
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 3.961,87
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 478.186,91

Σίμος Κεδίκογλου:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 34.604,16
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 45.000,00
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 10.024,00
ΔΩΡΕΕΣ 3.900,00

Σπύρος Πνευματικός:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49.846,97
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 35.942,40
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 51.006,30
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΤΟΚΟΙ 1.563,95
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5.993,03
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 439.280,42
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.462.034,10

Θανάσης Ζεμπίλης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.838,76
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 1.409,19
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 14.582,95
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 5.400,00
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.008,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΖΥΟΥ 5.830,35
ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 17.900,62

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24.629,06
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.893,71

Γιώργος Μαρίνος:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.985,80
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 205,00

Ακολουθείστε μας στο Google News